Hopp til hovedinnhold

Spørsmål og svar om apper

Er apper omfattet av kravene? Hvordan kan jeg måle kontrast i apper? Dette er noen av de spørsmålene tilsynet får om apper.

App har ikke en egen definisjon i regelverket, men er inkludert i begrepet «nettløsning».

Nettløsninger omfatter både tradisjonelle nettsider og apper til nettbrett og mobil.

Som for nettsider, vil ikke alle apper være omfattet av regelverket. Det er tre ting som avgjør om den skal følge kravene:

  1. Appen retter seg mot innbyggere og kunder, allmenheten

  1. Virksomheten tilbyr gir informasjon eller tjenester til sine brukere via appen, hovedløsning

  1. Appen trenger nettforbindelse for å fungere etter at den er lastet ned

Dersom alle tre punktene ovenfor stemmer, skal appen vanligvis følge kravene.

Det er gjort en egen, juridisk vurdering av om apper er omfattet av regelverket.

Ja. Nettsteder og apper er ofte begge hovedløsninger som er omfattet av kravene til universell utforming, så lenge virksomheten tilbyr informasjon eller tjenester via disse løsningene, for eksempel kjøp av billetter, nyhetsformidling eller banktjenester.

Ja, vanligvis. Regelverket omfatter både offentlige og private virksomheter. Det sentrale er om virksomheten bruker appen til å gi informasjon og tilby tjenester til innbyggere og kunder, ikke hvem som har utviklet den.

Ifølge forarbeidene er tradisjonelle spill i utgangspunktet ikke regulert i regelverket.

Når det er sagt, finnes det ingen nærmere definisjon av begrepet spill i rettskildene. En app kan inneholde enkelte spill-elementer, «gamification», og likevel være omfattet av kravene.

Dersom appen må hente informasjon over nett for å fungere etter at den er lastet ned, er den en nettløsning. Dette gjelder også om du kan laste ned og lagre innhold lokalt, som du senere kan bruke uten nettforbindelse.

Eksempel er mobilbank, ruteplanlegger, værmelding og kjøp av billetter. Apper for musikk- og lydbøker vil også være omfattet av regelverket.

Apper skal i utgangspunktet oppfylle de samme 35 minstekravene som nettsider. De fleste suksesskriteriene i WCAG 2.0 er direkte overførbare til apper for nettbrett og mobil. Likevel er ikke alle suksesskriteriene alltid relevante for en løsning. Hvilke krav som gjelder i praksis, vil kunne variere etter hvilken funksjonalitet appen har og hvor kompleks den er.

Ja. En del særtrekk ved apper er ikke tatt høyde for i WCAG 2.0. WCAG 2.1 inneholder flere krav som er spesielt relevante for apper. De handler blant annet om berøringsskjerm, gester og forhindring av utilsiktet aktivering av innhold.

Tilsynet har ikke publisert egne sjekklister eller testprosedyrer for apper enda. Vi jobber med å bygge ut veiledningen. Etter hvert kommer det løsningsforslag for apper og tips til hvordan du kan gjøre enkle tester for å sjekke om appen oppfyller kravene.

WCAG 2.0 er teknologinøytral, men er samtidig i stor grad innrettet mot nettsider. De fleste kravene er likevel direkte overførbare til apper. Dette gjelder også tilsynets testregler. Med litt tilpasning er flere av testreglene egnet for å vurdere apper.

For å få et inntrykk av om appen er i tråd med kravene, er det en god start å teste appen med VoiceOver eller en annen skjermleser for å undersøke hvordan innholdet i appen blir lest opp.

Gratisverktøyet Colour Contrast Analyser (CCA) kan også brukes for apper. I stedet for å laste ned gratisverktøyet og teste kontrasten direkte på mobilen eller nettbrettet kan du for eksempel ta skjermbilder av innholdet som skal testes for sjekke kontrasten på en PC.

Fant du ikke svar på det du lurte på?