Hopp til hovedinnhold

Spørsmål og svar om apper

Under svarer vi på vanlige spørsmål om apper, blant annet hvilke apper som er omfattet av regelverket, og hvordan man kan måle kontrast i apper.

App har ikke en egen definisjon i regelverket, men er inkludert i begrepet «nettløsning».

Nettløsninger omfatter både tradisjonelle nettsider og apper til nettbrett og mobil.

Som for nettsider, vil ikke alle apper være omfattet av regelverket. Det er tre ting som avgjør om den skal følge kravene:

  • Appen retter seg mot innbyggere og kunder, allmenheten
  • Virksomheten tilbyr gir informasjon eller tjenester til sine brukere via appen, hovedløsning
  • Appen trenger nettforbindelse for å fungere etter at den er lastet ned

Dersom alle tre punktene ovenfor stemmer, skal appen vanligvis følge kravene.

Det er gjort en egen, juridisk vurdering av om apper er omfattet av regelverket.

Ja. Nettsteder og apper er ofte begge hovedløsninger som er omfattet av kravene til universell utforming. Så lenge virksomheten tilbyr informasjon eller tjenester via disse løsningene, for eksempel kjøp av billetter, nyhetsformidling eller banktjenester, er både nettsted og app omfattet av regelverket.

Ja, vanligvis. Regelverket omfatter både offentlige og private virksomheter. Det sentrale er om virksomheten bruker appen til å gi informasjon og tilby tjenester til innbyggere og kunder, ikke hvem som har utviklet den.

Tradisjonelle spill er i utgangspunktet ikke omfattet av regelverket, ifølge forarbeidene.

Når det er sagt, finnes det ingen nærmere definisjon av begrepet «spill» i rettskildene. En app kan derfor inneholde enkelte spill-elementer, «gamification», og likevel være omfattet av kravene.

Dersom appen må hente informasjon over nett for å fungere etter at den er lastet ned, er den en nettløsning. Dette gjelder også om du kan laste ned og lagre innhold lokalt, som du senere kan bruke uten nettforbindelse.

Eksempel er mobilbank, ruteplanlegger, værmelding og kjøp av billetter. Apper for musikk- og lydbøker vil også være omfattet av regelverket. Det samme gjelder apper som brukes i skolen og mellom hjem og skole hvor informasjon deles mellom elever, foreldre, lærere og ASK/SFO.

Apper skal i utgangspunktet oppfylle de samme minstekravene i forskriften som nettsider, men det finnes noen unntak. Apper som tilbys av virksomheter i privat sektor skal følge 29 suksesskriterier i WCAG 2.1-standarden, mens for virksomheter i offentlig sektor, er det 42 minstekrav i WCAG 2.1-standarden som gjelder apper.

Merk at det ikke er alle suksesskriteriene/kravene som er relevante i alle løsninger. Hvilke krav som gjelder i praksis, vil variere etter hvilken funksjonalitet appen har, og hvor kompleks den er.

Der det er relevant, anbefaler vi at også de resterende suksesskriteriene følges i apper, selv om dette ikke er pålagt av regelverket.

På regelverkssidene for hvert minstekrav i WCAG 2.1-standarden, finner du tilsynets tolkning og krav til samsvar. Krav til samsvar gir et utgangspunkt for hva du bør teste i appen.

I Løsningsforslag per krav finner du oversikt over våre testregler for nettsteder. Mange av kravene er overførbare til apper, så med litt tilpasning kan flere av testreglene brukes til å teste apper. For å få et inntrykk av om appen er i tråd med kravene, er det en god start å teste appen med VoiceOver, TalkBack eller en annen skjermleser, for å undersøke hvordan innholdet i appen blir lest opp.

Vi jobber med å lage egne testregler for apper. En oversikt over disse vil bli publisert i løsningsforslaget for hvert krav når de er klare.

I stedet for å teste kontrasten direkte på mobilen eller nettbrettet, må du ta et skjermbilde som du sender til deg selv, slik at du kan åpne det på en PC. Når du har skjermbildene åpnet i en bildeviser på PCen, kan du gå til en kontrastsjekker på nett, for eksempel Web Aim Contrast Checker, og bruke pipetten til å hente inn fargekoden for elementene du vil kontrollere, og bakgrunnen de ligger på.

Fant du ikke svar på det du lurte på?