Hopp til hovedinnhold

Universell utforming av automater

Når du kjøper eller leier en selvbetjeningsautomat, ønsker du at flest mulig skal kunne ta den i bruk. Dette gjelder uansett om det er en betalingsterminal, vareautomat eller billettautomat. Utformingen og plasseringen av automaten må ta hensyn til at brukerne har ulike evner og behov.

  Hva er en automat?

  En automat legger til rette for selvbetjening. I forskriften er automat definert slik:

  Automat: Maskin eller annen innretning som brukeren opererer alene for å kjøpe en vare eller få utført en tjeneste.

  Det finnes automater for mange ulike formål. Eksempel på automater er

  • betalingsterminaler
  • minibanker og innskuddsautomater
  • vareautomater
  • billettautomater
  • køsystemer
  • innsjekking

  Hvorfor universelt utformet automat?

  Hensikten med selvbetjeningsautomater er at de som bruker den skal få utført tjenesten rask og effektivt, uten assistanse. Universell utforming skal sikre at ingen stenges ute fra å bruke løsningene. Dessuten er det en gevinst for virksomhetene når flere kan bruke tjenestene selv.

  Syn, hørsel, fysisk størrelse, bevegelighet og kognisjonsevne varier fra person til person. Utformingen og plassering av automaten må ta hensyn til dette. For eksempel vil en med nedsatt syn ha behov for stor og tydelig skrift, god kontrast og at betjeningspanelet/skjermen har gode lysforhold uten blending og reflekser. En som er sterkt svaksynt eller blind, trenger taktil/følbare merking og trenger mulighet for lyd på tilbakemeldinger. Noen brukere har problemer med å rekke opp til automaten, dersom den står for høyt. Andre brukere går med barnevogn eller sitter i rullestol og kommer seg ikke frem til automaten.

  Du som har en automat i din virksomhet må passe på å bestille en automat som tar hensyn til disse variasjonene og oppfyller kravene til universell utforming. Du må også sørge for at automaten har en god plassering slik at den er lett å finne fram til og er mulig å betjene for alle.

  Filmen under gir en rask innføring i universell utforming av automater. Se også vår veileder for utplassering av selvbetjeningsautomater.

  Film: Universell utforming av selvbetjeningsautomater (2 min)