Hopp til hovedinnhold

Krav til automater

Automater skal i henhold til forskrift om universell utforming av ikt-løsninger følge ti ulike standarder.

Standardene forskriften viser til begynner å bli gamle. Dette innebærer blant annet at standardene stiller få krav til nyere funksjoner på automater, som for eksempel berøringsskjermer.

Tilsynet arbeider mot å få et oppdatert regelverk for universell utforming av automater. Arbeidet med regelverket vil skje parallelt med at EUs tilgjengelighetsdirektiv (EAA) skal tas inn i norsk rett innen juni 2022.

Det er ventet at EN 301 549 Accessibility requirements for ICT products and services (etsi.org ekstern side engelsk, PDF) vil bli en harmonisert standard til tilgjengelighetsdirektivet.

Dagens forskrift peker på følgende standarder: