Hopp til hovedinnhold

Veileder for utplassering av selvbetjeningsautomater

I veilederen finner du informasjon om utvalgte krav og anbefalinger som vil hjelpe deg med å plassere automaten riktig, slik at flest mulig kan bruke den.

Vi har delt inn veilederen i fire tema:

  1. Finne automaten.
  2. Komme frem til automaten.
  3. Betjeningsområdet og omgivelser rundt automaten.
  4. Bruke automaten.

Innledning

Universell utforming er å utforme selvbetjeningsautomater og omgivelsene rundt slik at flest mulig kan bruke samme løsning. Med universell utforming skal brukerne, uansett funksjonsevne og forutsetninger lett kunne finne, nå frem til og betjene automaten.

Det er lovpålagt at nye selvbetjeningsautomater rettet mot innbyggere i Norge er universelt utformet. Øverste leder av virksomheten er ansvarlig for at reglene blir fulgt.

Når du kjøper eller leier en selvbetjeningsautomat, ønsker du at flest mulig skal kunne ta i den bruk. Dette gjelder uansett om det er en betalingsterminal, vareautomat eller billettautomat.

Noen brukere har problemer med å rekke opp til automaten, dersom den står for høyt. Andre brukere går med barnevogn eller sitter i rullestol og kommer seg ikke frem til automaten. Hindringer i tilkomsten kan være trapper, for smale passasjer, eller stativ som står i veien.

Introduksjon til universell utforming av automatar (2 min)

Om veilederen

Veilederen bygger på utvalgte krav som små og mellomstore bedrifter kan gjøre noe med og rette selv. Veilederen hjelper deg å plassere automaten på riktig måte, slik at flest mulig av brukerne klarer å bruke den.

Veilederen er delt inn i minstekrav og anbefalinger. Minstekravene er du lovpålagt å følge. Anbefalingene er frivillige, og gjelder forhold det er lurt å tenke på, slik at automaten din kan brukes av enda flere.

Standardene er underlagt opphavsrett, og veilederen er publisert med tillatelse fra Standard Online AS.