Hopp til hovedinnhold

2. Komme frem til automaten

Det skal være lett å ta seg frem til automaten, også for brukere som har bevegelsesvansker eller dårlig syn. Det betyr at tilkomsten skal ha god bredde, være uten hindringer og ha flatt og stabilt underlag.

Person med barnevogn triller mot en selvbetjeningsautomat.

  God tilkomst er nødvendig for rullestolbrukere, men også nyttig om du går med krykker eller barnevogn, eller har med deg handleposer eller bagasje.

  Hvor bred veien frem til automaten skal være, er bestemt ut fra hvor mange mennesker som er i tilkomsten samtidig.

  Minstekrav

  Krav 2.1

  Bredden på tilkomsten bestemmes ut i fra hvor mye tilkomsten blir brukt.

  Forutsetning Eksempler Minstekrav
  Mange mennesker bruker tilkomsten samtidig Dette gjelder alltid på kjøpesentre, buss- og togstasjoner og andre steder der det vanligvis er mange mennesker samtidig. Veien frem til automaten skal være minst 180 centimeter bred.
  Flere mennesker bruker tilkomsten samtidig For automater som ikke står i byer eller på større tettsteder er dette ofte hovedregelen. Veien frem til automaten skal være minst 150 centimeter bred.
  Få mennesker bruker tilkomsten samtidig Unntaksvis er det greit med en bredde på 120 centimeter. Dette gjelder der tilkomsten sjelden er i bruk. Veien frem til automaten kan være ned til 120 centimeter bred.
  • En bredde på 180 centimeter gjør at to rullestolbrukere kan passere hverandre.
  • Tilkomsten regnes fra inngangen til virksomhetens lokaler, eller 15 meter fra frittstående automater.
  • Dersom det er flere tilkomster til automaten, er det nok at én av tilkomstene er 180 centimeter bred.
  Person i rullestol og person med barnevogn passerer hverandre i tilkomsten til en automat.
  Bredden på tilkomsten bestemmes ut i fra hvor mye tilkomsten blir brukt.

  Krav 2.2

  Tilkomsten skal ha en møteplass dersom veien frem til automaten er smalere enn 180 centimeter og minst 15 meter lang. Møteplassen skal da være på minst 180 x 180 centimeter.

  • Hensikten med møteplassen er at det skal være mulig for brukere som sitter i rullestol eller går med barnevogn å møtes og passere hverandre på veien til og fra automaten.

  • Det kan være lurt å ha flere møteplasser dersom veien er lang og går rundt hjørner.

  Gående person og person med barnevogn passerer hverandre i møteplassfeltet i tilkomsten til automaten.
  Om veien frem til automaten er smalere enn 180 centimeter og minst 15 meter lang, skal det være en møteplass som er minst 180 centimeter bred og 180 centimeter lang.

  Krav 2.3

  Døråpninger skal være minst 90 centimeter brede.

  • Denne bredden gjør det mulig for rullestolbrukere eller brukere med barnevogn å komme gjennom døråpningen.

  Krav 2.4

  Veien frem til automaten skal være uten hindringer.

  • Det skal ikke stå stolper, søppelbøtter, skilt, benker eller andre gjenstander i veien. Dette hindrer brukeren i å ta seg frem til automaten.

  • Dersom automaten står ute, skal veien frem også holdes fri for løv, snø, is og lignende.

  • Dersom det henger noe i taket, skal det være montert minst 220 centimeter over gulvet eller bakken.
  Person i rullestol i tilkomsten til en automat. Tilkomsten er fri for hindringer som steiner, løv og andre gjenstander.
  Det skal ikke finnes hindringer i veien for å komme frem til automaten. Underlaget hvor automaten skal brukes skal være jevnt og stabilt.

  Krav 2.5

  Underlaget frem til automaten skal være trinnfritt, flatt og stabilt.

  • Helninger i gulvet på veien frem til automaten skal ikke overstige 1:20. Det vil si at gulvet ikke skal stige mer enn 1 meter over en distanse på 20 meter.

  • Terskler i veien frem til automaten skal være maksimalt 2,5 centimeter høye. Terskelhøyden måles som avstand mellom gulv og overkant av terskelen.

  • Terskler skal ha skråskåret kant, ikke brattere enn 45 grader, slik at det ikke er vertikal kant høyere enn 2 centimeter.
  Person i rullestol i tilkomsten til en automat. Tilkomsten er fri for hindringer som steiner, løv og andre gjenstander.
  Terskler skal være maksimalt 2,5 centimeter høye og ha en skråskåret kant ikke brattere enn 45 grader slik at det ikke er en vertikal kant høyere enn 2 centimeter.

  Anbefalinger

  Gulvet bør være sklisikkert. Dette er spesielt viktig dersom det er helning i gulvet. Underlaget bør være stabilt og gi godt fotfeste.

  Unngå å bruke løse tepper eller matter i tilkomsten. Dersom du bruker tepper eller matter, skal de være godt festet. Overgangen mellom teppe og gulv skal være godt festet til gulvet. Teppet bør ikke ha dybde på mer enn 6 millimeter.

  Bruk gjerne gulvmateriale som skiller seg fra materialet på vegger og i taket. Da blir det enklere for brukerne å orientere seg. Fargekontraster mellom gulvet og omgivelsene kan hjelpe, men for brukere med nedsatt syn, er teksturen viktigere.