Hopp til hovedinnhold

1. Finne automaten

Noen brukere ser dårlig, andre har problemer med hørselen, noen sitter i rullestol, mens andre er svært høye eller lave. Derfor er det viktig at du sørger for at alle brukere kan finne automaten.

En person som ser mot en selvbetjeningsautomat.

  Minstekrav

  Krav 1.1

  Automaten skal være lett å finne for alle brukere, uavhengig av tid på døgnet, lys- og værforhold. Det betyr at automaten skal være tydelig markert med skilt og belysning.

  En opplyst automat som står ute i mørkt regnvær, og en person med paraply som ser mot automaten.
  Automaten skal være lett å finne med tydelig visuell markering, som synes uansett vær og lysforhold.

  Krav 1.2

  Brukere med synsnedsetting skal kunne finne automaten.

  • Du kan for eksempel bruke følbare (taktile) ledelinjer eller lyd.
  En automat med taktil ledelinje og symbol for lyd, og en blind person som bruker disse virkemidlene for å finne automaten
  For at en bruker med nedsatt syn skal finne frem til automaten kan du bruke taktile ledelinjer eller hjelp i form av lyd.

  Krav 1.3

  Skilt skal plasseres over automaten og være synlig fra alle vinkler, uansett om brukeren sitter eller står.

  En person i rullestol, en person som står og flere andre personer i det fjerne ser mot en vegghengt automat som er godt skiltet.
  Skilt skal plasseres over automaten og synes fra alle vinkler.

  Anbefalinger

  Fargemarkering

  En tydelig fargemarkering gjør det enklere for brukerne å se og finne automaten. Det er særlig aktuelt for frittstående automater, som for eksempel minibanker og billettautomater. Fargemarkeringen kan være på veggen, gulvet eller begge steder. Fargemerkeringen bør være minst 40 centimeter bred, og ha god kontrast mot bakgrunnen, slik at automaten skiller seg ut fra omgivelsene.

  Skilting av automater

  Automater som tilbyr samme tjeneste bør skiltes og markeres på samme måte. Eksempler er minibanker, billett- og vareautomater. Da blir det enklere for brukerne å kjenne igjen automater som tilbyr samme vare eller tjeneste.

  For at det skal være enkelt å oppdage automaten, bør skilt plasseres slik at det er synlig når du beveger deg mot automaten.

  Skilt bør ha en konsekvent utforming og følge internasjonale standarder for symbol, farge og form.

  Det bør være god kontrast mellom tekst og bakgrunn på skiltet, da blir teksten lettere å lese. Du bør også tilpasse teksttype og tekststørrelse på skiltet til avstanden fra brukeren og lysforholdene på stedet.

  Skilt bør være rene og må vedlikeholdes ved behov.