Hopp til hovedinnhold

4. Bruke automaten

Brukeren skal kunne betjene alle komponentene og lese instruksjonene på automaten.

Person med synsnedsettelse betjener en automat stående.

  Eksempler på betjeningskomponenter er skjerm, tastatur og vareutslipp. Automaten skal kunne betjenes uavhengig av om brukeren står eller sitter, har godt eller dårlig syn.

  Tenk på lyd- og lysforholdene på og rundt automaten. Mange automater står i områder med mye støy og bakgrunnslyd, for eksempel på kjøpesenter eller på buss- og togstasjoner.

  Minstekrav

  Betjening

  Krav 4.1

  Brukeren skal kunne betjene automaten enten forfra eller fra siden.

  • Rullestolbrukere skal komme helt inntil, eller kunne ha beina innunder automaten.
  Person i rullestol betjener en automat.
  Rullestolbrukere skal komme helt inntil, eller kunne ha beina innunder automaten.

  Krav 4.2

  Høyden på betjeningskomponenter som skjerm og tastatur skal være mellom 75 centimeter og 130 centimeter over gulvet. Da kan automaten brukes av både stående og sittende personer.

  Det er flere måter å oppfylle kravet til betjeningshøyde på

  • Automaten kan ha fast betjeningshøyde mellom 75 centimeter og 130 centimeter over gulvet

  • Automaten kan være trådløs, for eksempel en betalingsterminal

  • Høyden på automaten kan være justerbar, men må ligge innenfor 75 og 130 centimeter over gulvet. Du kan for eksempel montere betalingsterminalen på en teleskopstang, som brukeren kan justere etter eget ønske

  • Du kan sette ut flere automater av samme type med ulik betjeningshøyde
  Person står foran en disk. Disken har en justerbar betalingsterminal montert på seg.
  Betjeningshøyden skal være mellom 75 - 130 centimeter, slik kan både stående og sittende betjene automaten.
  • Andre betjeningskomponenter for eksempel vareutslipp kan være ned til 36 centimeter over gulvet.
  Person med stokk og person i rullestol betjener to forskjellige automater som har betjeningskomponenter plassert i ulike høyder.
  I enkelte tilfeller som ved vareutlevering er 36 centimeter minimum høyde.

  Krav 4.3

  Skjerm og tastatur skal vinkles slik at de kan ses og brukes av både sittende og stående personer.

  • På automater med skjerm, skal skjermen ha en vinkel på 55 – 70 grader fra horisontal stilling.

  • Automattastatur skal vinkles 10 – 20 grader fra horisontal stilling. En slik vinkel gjør betjeningen av tastaturet enklere og mer behagelig enn en vinkel på 90 grader.
  Person som står og ser mot automat.
  Ved å ha skjermen vinklet 55 - 70 grader fra horisontal stilling, og tastaturet vinklet 10 - 20 grader fra horisontal stilling, blir automaten behagelig å bruke for de fleste.
  • Det er enda bedre om brukeren selv kan justere vinkelen på skjerm og tastatur. For eksempel ved at fastmonterte betalingsterminaler er festet på en justerbar arm/holder.
  Person i rullestol betjener en betalingsterminal som er justerbar både i høyde og vinkel.
  Om brukeren selv kan justere høyde og vinkel på skjerm og tastatur blir det bedre for både sittende og stående.

  Krav 4.4

  Betjeningskomponenter skal ikke være lengre inn enn 15 centimeter fra fronten på automaten.

  Person i rullestol betjener en automat.
  Betjeningskomponenter skal plasseres maksimalt 15 centimeter inn fra front av automaten.

  Krav 4.5

  Avstanden fra front av automaten til front av skranke/disk, skal ikke overstige 25 centimeter, dersom automaten er plassert på en skranke/disk.

  Barn og voksen står i kø foran en skranke for å betjene en betalingsterminal som er plassert 25 centimeter inn på disken

  Belysning

  Krav 4.6

  Betjeningskomponentene skal være godt belyst og skjermes fra direkte sollys.

  • Belysningen av skjerm og tastatur på automaten skal være minst 500 lux. For området rundt automaten er 200 lux tilstrekkelig belysning.

  • Sollys eller for sterk belysning kan gjøre det vanskelig eller umulig å se informasjon på skjermen, fordi brukeren blir blendet.

  Person i rullestol er på vei mot en belyst automat.
  Betjeningskomponentene skal være godt belyst og skjermes fra direkte sollys.

  Lyd

  Krav 4.7

  Brukeren skal ikke bli forstyrret av lyd fra omgivelsene.

  • Dersom automaten er plassert i et område med mye støy eller bakgrunnslyd, skal den ha teleslynge eller andre hjelpemidler for brukere med nedsatt hørsel. Andre alternativer kan være uttak for ørepropper.

  • Alternativt kan området rundt automaten støyskjermes.

  • Har automaten teleslynge, skal det markeres tydelig med skilt og instruksjoner på automaten.
  Person som står og betjener en automat i et støydempende avlukke.
  Det er viktig med et bra lydmiljø slik at brukeren ikke blir forstyrret av lyd fra omgivelsene.

  Instruksjoner for bruk

  Krav 4.8

  Instruksjoner og advarsler skal kunne oppfattes av alle, og plasseres der de brukes.

  • Informasjon som presenteres skriftlig, skal i tillegg presenteres på en alternativ måte. Alternative måter kan være illustrasjoner eller lyd, som vil hjelpe brukere med nedsatt syn eller kognitive vansker.

  • Når informasjon formidles ved hjelp av farge, skal den i tillegg presenteres på en annen måte. Dette sørger for at personer som ikke oppfatter farger, får med seg informasjonen.
  Stående person betjener en automat. Automaten bruker tydelig lyd og fargemarkering for å varsle om en advarsel
  Instruksjoner og advarsler skal kunne oppfattes av alle og plasseres der de brukes.

  Anbefalinger

  Betjening

  Før du bestemmer fast betjeningshøyde er det viktig å tenke på hvordan skjerm, tastatur og knapper skal brukes, fordi dette kan variere etter type automat. En betjeningshøyde på mellom 80 og 110 centimeter over gulvet vil imøtekomme flere brukere enn minstekravet. Informasjon og betjeningskomponenter bør plasseres slik at de ikke blir skjult eller tildekket. Skjerm, tastatur og andre betjeningskomponenter bør vedlikeholdes og rengjøres jevnlig. En skitten eller ødelagt skjerm kan gjøre automaten umulig å bruke.

  Belysning

  Det er viktig å belyse hindringer som trapper, kanter og ramper i lokalet og tilkomsten til automaten. Plasser gjerne lys i betjeningsområdet til siden for brukeren i stedet for rett foran. Da unngår du at brukeren blir blendet. Lysplasseringen må ta hensyn til at automaten skal kunne brukes av både sittende og stående personer. Bruk for eksempel persienner, gardiner eller frostet glass for å minimere gjenskinn fra vinduer. Unngå sterkt lys mot en mørk bakgrunn. Velg lysere farge på veggene for å jevne ut lyset.

  God belysning innebærer:

  • jevnt lysbilde, farge og lysnivå

  • tilstrekkelig lysstyrke

  • unngå gjenskinn og skygger

  • unngå blending og refleksjoner fra automaten og materialer i omgivelsene

  • ikke bruk blinkende lys

  • god kontrast

  • god retning og spredning av lyset

  • ingen varme- eller UV-stråling fra lyskilden

  Instruksjoner for bruk

  Instruksjoner og tekster bør utformes slik at de blir forstått av alle, også brukere med lese- og skrivevansker, nedsatt syn eller norsk som andrespråk. For å oppnå dette kan du kombinere tekst med bilder, illustrasjoner og lyd.

  Du bør følge disse skriverådene:

  • Skriv enkle tekster og bruk aktivt språk.
  • Gjør tegn som lett kan forveksles, tydelige. Eksempler er forskjellen mellom tallet null (0) og bokstav o (O), eller mellom stor i (I) og liten L (l).
  • Bruk korte setninger og skriv rett på sak.
  • Ikke bruk tekniske eller faglige termer og begrep, uvanlige ord, passiv form eller vanskelig grammatikk.

  Bestille universelt utformet automat

  Det hjelper lite at plasseringen av automaten er i tråd med kravene, dersom selve automaten ikke er universelt utformet. Utformingen av og brukerdialogen på automaten (hardware og software) bestemmes av leverandører og produsenter.

  Før du kjøper en automat, sørg for å stille krav om at automaten er universelt utformet. Dersom du kjøper en ferdig modell, sørg for at du velger en modell som er universelt utformet. Be om informasjon fra leverandør eller produsent dersom du er i tvil. Du finner hovedpunkter for utforming av automater under bestille universelt utformet automat. For en oversikt over standardene se krav til automater.