Hopp til hovedinnhold

Bestille universelt utformet automat

Det hjelper lite at plasseringen av automaten er i tråd med kravene, dersom selve automaten ikke er universelt utformet. Utformingen av og brukerdialogen på automaten (hardware og software) bestemmes av leverandører og produsenter.

  Innledning

  Før du kjøper en automat, sørg for å stille krav om at automaten er universelt utformet. Dersom du kjøper en ferdig modell, sørg for at du velger en modell som er universelt utformet. Be om informasjon fra leverandør eller produsent.

  Virksomheten bør dokumentere hvem som har ansvar for plassering og vedlikehold av automaten, skilt og området rundt. Sjekklister, rutiner eller lignende gjør det enklere for den som har ansvaret å huske jevnlig sjekk av automaten og omgivelsene rundt.

  Selv der det ikke er mulig å gjøre automaten universelt utformet, anbefaler vi at virksomheten gjør tiltak som gagner så mange brukere som mulig.

  Listen under gir deg en innføring i noen av kjennetegnene på tilgjengelige automater.

  Skjerm

  • Det må være god kontrast mellom tekst og bakgrunn.
  • Unngå for mange ord på hver linje.
  • Sørg for at det er god linjeavstand, og god avstand mellom tegn og bokstaver slik at det blir lett å lese.
  • Informasjon på skjerm må også kunne formidles gjennom tilkoblet hjelpemiddel.
  • Dersom automaten har berøringsskjerm (touch screen), er det viktig at blinde kan bruke den ved hjelp av lyd, tastatur eller andre modaliteter.
  • Husk at symbol og piktogram (forenklede bilder) er lettere å huske enn tekst.
  • Brukere må ikke bli forstyrret av blending og reflekser fra skjermer.

  Tastatur

  • Brukere må ikke bli forstyrret av blending og reflekser fra tastatur.
  • Taster med tall, bokstaver og funksjoner skal være konsekvent plasserte i forhold til hverandre og bør være markert med farger som gjør det lett å skille de.
  • Tastaturet skal ha standardiserte symboler, blant annet med tanke på brukere med kognitiv funksjonsnedsettelse.
  • Tastaturet skal ha taktil merking eller opphøyde tall slik at det blir lettere for blinde og svaksynte å taste rett.
  • Tekst eller tall på taster skal være sentrert og gi god kontrast mot bakgrunnen.
  • Knapper som ikke er i bruk, skal ikke merkes.
  • Det skal være tydelig at en tast er trykket på, enten ved motstand i tastene, ved lyd eller via tilbakemelding på skjerm.
  • Unngå tastatur som gir sterke reflekser fra sol eller lys.

  Dialog

  • Det er viktig med stor og tydelig skrift.
  • Informasjon, brukerveiledning og tilbakemeldinger fra automat til bruker skal være utformet med et enkelt og direkte språk, og skal være kortfattet og presist.
  • Brukeren bør kunne regulere tempoet i dialogen mellom bruker og automat.
  • Automaten skal gi samme informasjon gjennom ulike sanser, som syn, hørsel og berøring.

  Grensesnitt for hjelpemiddel

  • For at automaten skal være tilgjengelig for personer med sterkt nedsatt syn, blinde eller hørselshemmet, er det viktig å kunne lese informasjon som punktskrift, ha uttak for høyttaler (hodetelefoner) og tilgang til teleslynge eller annen lydforsterkende utstyr.