Hopp til hovedinnhold

Rapport

Tilsynsrapport Tønsberg kommune (app)

Rapporten gjør greie for resultatene etter tilsynet med Tønsberg kommune (app). Tilsynet avdekket brudd på 5 av 6 krav som ble testet.

2021:5 07. sep 2021

På denne siden

  1 Innledning

  Digitaliseringsdirektoratet er tilsynsmyndighet på området universell utforming av ikt.

  Rettslig grunnlag for tilsyn er likestillings- og diskrimineringslova (ldl) § 36 første ledd jf. ldl § 18 og forskrifta om universell utforming av ikt-løsninger § 5.

  Vi gjennomførte tilsyn med Tønsberg kommune i tidsrommet 20.04.2021 til 26.05.2021. Vi har testet Visma appen på iOS og Android.

  Rapporten tar for seg resultatene innenfor tema for tilsynet, på de sidene som er testet. Rapporten gir ikke en fullstendig tilstandsvurdering av appen.

  Resultatene med begrunnelse og rettsgrunnlag står i kapittel 2-4.

  2 Resultat

  Resultatene bygger på informasjon fra testingen av appen.

  Resultatene er inndelt i kategorier. Der det er påvist brudd på minstekravene vil dette gå frem under den enkelte kategorien. Dersom det er avdekket brudd på minstekravene vil dette følges opp med reaksjoner i form av pålegg om retting og eventuell tvangsmulkt.

  Det er avdekket brudd på 5 av 6 krav som ble testet.

  Det er avdekket brudd fra følgende krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løsninger § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

  3 Resultat iOS

  3.1 Alternativt format

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Meningsbærende bilde har ikke tekstalternativ som beskriver bildet.

  Nr

  Side

  Element

  Referanse

  1

  Side 6

  Bilde av skoleklasse

  app-1.1.1a-6

  2

  Side 12, Side 2, Side 7

  Blått og hvitt informasjonsikon

  app-1.1.1a-12

  Kommentar til brudd

  Meningsbærende bilde i appen skal ha en alternativ tekst, slik at formålet med eller innholdet i bilde blir presentert for blinde eller svaksynte brukere.

  3.2 Kontrast

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Liten tekst har kontrast mindre enn 4,5:1 mot bakgrunnen.

  Nr

  Side

  Element

  Referanse

  1

  Side 1

  "Veilederen skole" under Bolero Danser

  app-1.4.3a-1

  2

  Side 1

  "Veilederen skole" under Halling Danser

  app-1.4.3a-2

  3

  Side 1

  "Veilederen skole" under Jenka Danser

  app-1.4.3a-3

  4

  Side 1

  "Andre meldinger" under Veilederen skole

  app-1.4.3a-4

  5

  Side 2

  Fre

  app-1.4.3a-10

  6

  Side 2

  Meldinger

  app-1.4.3a-11

  7

  Side 2

  SFO

  app-1.4.3a-12

  8

  Side 2

  Samtykke

  app-1.4.3a-13

  9

  Side 2

  Uke 16

  app-1.4.3a-14

  10

  Side 2

  Veilederen skole

  app-1.4.3a-15

  11

  Side 2

  Benyttes ikke til søknad om permisjon

  app-1.4.3a-5

  12

  Side 2

  Man

  app-1.4.3a-6

  13

  Side 2

  Tir

  app-1.4.3a-7

  14

  Side 2

  Ons

  app-1.4.3a-8

  15

  Side 2

  Tor

  app-1.4.3a-9

  16

  Side 3

  Tilstedeværelse - Planlagt innsjekk

  app-1.4.3a-16

  17

  Side 3

  Tilstedeværelse - Ankommet SFO

  app-1.4.3a-17

  18

  Side 3

  Tilstedeværelse - Planlagt utsjekk

  app-1.4.3a-18

  19

  Side 6

  Rød tekst

  app-1.4.3a-20

  20

  Side 8

  Fra app - Hei!...

  app-1.4.3a-21

  21

  Side 9

  Samtale med: Sølvi Normalbakke

  app-1.4.3a-22

  22

  Side 10

  Send til:

  app-1.4.3a-23

  23

  Side 14

  Språk

  app-1.4.3a-25

  Kommentar til brudd

  Det skal være tilstrekkelig kontrast mellom bakgrunn og tekst. Dette gjør at brukere med moderat nedsatt syn i større grad kan lese teksten. Dette gjelder også brukere med redusert fargesyn. Tilstrekkelig kontrast gir økt brukervennlighet for alle brukere.

  3.3 Skjema

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling blir oppdaget automatisk, gir feilmelding som ikke identifiserer hvor feilen er oppstått.

  Nr

  Side

  Element

  Referanse

  1

  Side 3

  Tekstfelt under Ny repeterende merknad/hentemelding - Rediger repeterende - onsdag

  app-3.3.1a-11

  2

  Side 3

  "Velg ukedager" under Legg til for flere dager - periode

  app-3.3.1a-12

  3

  Side 3

  "Fra" under Legg til for flere dager - periode

  app-3.3.1a-14

  4

  Side 3

  "Til" under Legg til for flere dager - periode

  app-3.3.1a-15

  5

  Side 3

  Tekstfeltet i Rediger valgt dag - 26.04.2021

  app-3.3.1a-21

  6

  Side 3

  Tekstfeltet i Legg til ny - 21.04.2021

  app-3.3.1a-3

  b) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling blir oppdaget automatisk, gir feilmelding som ikke beskriver feilen.

  Nr

  Side

  Element

  Referanse

  1

  Side 3

  Tekstfeltet i "Legg til merknad/hentemelding" under Legg til for flere dager - periode

  app-3.3.1a-13

  c) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling blir oppdaget automatisk, gir feilmelding som ikke blir lest opp med skjermleser.

  Nr

  Side

  Element

  Referanse

  1

  Side 9

  Tekstfelt nederst på siden

  app-3.3.1a-9

  2

  Side 10

  Tekstfelt nederst

  app-3.3.1a-16

  d) Det interaktive elementet får ikke lest opp en ledetekst som identifiserer elementet.

  Nr

  Side

  Element

  Referanse

  1

  Side 1

  Innstillinger

  app-4.1.2a-1

  2

  Side 2

  Pil til Høyre i kalender

  app-4.1.2a-3

  3

  Side 2

  Pil til Venstre i kalender

  app-4.1.2a-4

  4

  Side 2

  Knapp for å åpne liste med fraværskoder

  app-4.1.2a-6

  5

  Side 10

  Knapp for å finne mottaker

  app-4.1.2a-20

  6

  Side 13

  Knapp for å åpne Merknader

  app-4.1.2a-23

  7

  Side 13

  Knapp for å åpne Vedlegg

  app-4.1.2a-24

  Kommentar til brudd

  Feilene som er avdekket gjør skjemaet vanskelig å bruke for alle. Kravene som ikke er oppfylt skal særlig ivareta de som er blinde, fargeblinde eller har nedsatt syn, nedsatt motorikk eller nedsatt kognisjon. Feilene gjør også at brukere som benytter hjelpemiddel vil ha vanskelig for å fylle ut skjemaet rett.

  • Der obligatoriske skjemafelt ikke blir fylt ut skal brukeren få en feilmelding som identifiserer hvor feilen har oppstått. Feilmeldingen skal beskrive og spesifisere feilen i slik grad at brukeren blir i stand til å korrigere feilen.
  • Interaktive element skal ha en ledetekst som identifiserer og beskriver elementet og hvilken funksjon det har.

  3.4 Tastaturbetjening

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Det er ikke mulig å nå og betjene alt innhold/funksjonalitet med sveiping.

  Nr

  Side

  Element

  Referanse

  1

  Side 2, Side 7

  Informasjonsknappen

  app-2.1.1a-2

  2

  Side 6

  Bildet

  app-2.1.1a-6

  3

  Side 12

  Informasjonsknapp

  app-2.1.1a-12

  4

  Side 13

  Tabelloverskrift (Fravær - Dager - Timer)

  app-2.1.1a-13

  5

  Side 13

  Nedtrekksliste for "Merknader"

  app-2.1.1a-14

  6

  Side 13

  Nedtrekksliste for "Vedlegg"

  app-2.1.1a-15

  Kommentar til brudd

  Feilene som er avdekket gjør appen vanskelig å bruke for brukere med nedsatt syn og nedsatt motorikk.

  • Alt innhold og funksjonalitet på skjermbilde skal kunne nås og benyttes ved sveiping og dobbelttrykk når skjermleser er aktivert. Det er unntak for innhold og funksjonalitet som ikke er formålstjenlig å betjene med sveiping.

  4 Resultat Android

  4.1 Alternativt format

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Meningsbærende bilde har ikke tekstalternativ som beskriver bildet.

  Nr

  Side

  Element

  Referanse

  1

  Skjerm 2: Meld Fravær

  blått ! ikon

  app-1.1.1a-2

  2

  Skjermbilde 7: Samtykke – Generelt

  ! ikon som symboliserer informativ tekst

  app-1.1.1a-14

  Kommentar til brudd

  Meningsbærende bilde i appen skal ha en alternativ tekst, slik at formålet med eller innholdet i bilde blir presentert for blinde eller svaksynte brukere. I disse tilfellene er det blå utropstegnet tolket som et ikon som viser bruker at dette er viktig informasjon (meningsbærende) og skal derfor ha alternativ tekst.

  4.2 Kontrast

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Liten tekst har kontrast på mindre enn 4,5:1 mot bakgrunnen.

  Nr

  Side

  Element

  Referanse

  1

  Side 10: Meldinger - Skriv ny

  Send til:

  app-1.4.3a-25

  2

  Side 10: Meldinger - Skriv ny

  Unngå sensitiv informasjon i tekstboks

  app-1.4.3a-26

  3

  Side 14: Innstillinger

  Logg ut av ID porten knapp

  app-1.4.3a-1

  4

  Side 1: Startside

  Navn Sølvi Normalbakke

  app-1.4.3a-2

  5

  Side 2: Meld fravær, Side 3: SFO

  Veilederen skole, Under navn

  app-1.4.3a-3

  6

  Side 2: Meld fravær

  Erik Normalbakke Dottno

  app-1.4.3a-4

  7

  Side 3: SFO

  Mandag, kalender, fokus

  app-1.4.3a-5

  8

  Side 3: SFO

  19 Boks Fokus

  app-1.4.3a-7

  9

  Side 4: Samtykke – Ikke besvart

  Status på samtykke knapp

  app-1.4.3a-10

  10

  Side 4: Samtykke – Ikke besvart

  ikke besvart

  app-1.4.3a-11

  11

  Side 4: Samtykke – Ikke besvart

  Besvart

  app-1.4.3a-12

  12

  Side 4: Samtykke – Ikke besvart

  Generelt

  app-1.4.3a-13

  13

  Side 4: Samtykke – Ikke besvart

  Boks Meldinger

  app-1.4.3a-14

  14

  Side 4: Samtykke – Ikke besvart

  Boks meld Fravær

  app-1.4.3a-15

  15

  Side 4: Samtykke – Ikke besvart

  Boks SFO

  app-1.4.3a-16

  16

  Side 4: Samtykke – Ikke besvart

  Boks Samtykke

  app-1.4.3a-17

  17

  Side 5: Samtykke, Ikke besvart - første i lista

  Tekst mer informasjon

  app-1.4.3a-18

  18

  Side 7: Samtykke – Generelt

  Endret Dato

  app-1.4.3a-20

  19

  Side 8: Meldinger - Alle

  Dato

  app-1.4.3a-21

  20

  Side 8: Meldinger - Alle

  Meldingstekst

  app-1.4.3a-22

  21

  Side 9: Meldinger, Alle – første i lista

  Samtale med

  app-1.4.3a-23

  22

  Side 9: Meldinger, Alle – første i lista

  tekst i melding

  app-1.4.3a-24

  Kommentar til brudd

  Det skal være tilstrekkelig kontrast mellom bakgrunn og tekst i appen. Dette gir at brukere med moderat nedsatt syn i større grad kan lese teksten. Dette gjelder også brukere med redusert fargesyn. Tilstrekkelig kontrast gir økt brukervennlighet for alle brukere.

  4.3 Skjema

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  a) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling blir oppdaget automatisk, gir feilmelding som ikke blir lest opp med skjermleser.

  Nr

  Side

  Element

  Referanse

  1

  Skjermbilde 10: Meldinger - Skriv ny

  tekstboks send

  app-3.3.1a-17

  2

  Skjermbilde 9: Meldinger, Alle – første i lista

  Tekstboks send

  app-3.3.1a-16

  b) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling blir oppdaget automatisk, gir feilmelding som ikke identifiserer hvor feilen er oppstått.

  Nr

  Side

  Element

  Referanse

  1

  Side 3: SFO

  Kommentarfelt i legg til ny

  app-3.3.1a-23

  2

  Side 3: SFO

  Tekstboks

  app-3.3.1a-24

  3

  Side 3: SFO

  Rediger valgt dag

  app-3.3.1a-3

  4

  Side 3: SFO

  tekstboks

  app-3.3.1a-5

  5

  Side 3: SFO

  Velg ukedager

  app-3.3.1a-6

  6

  Side 3: SFO

  fra

  app-3.3.1a-7

  7

  Side 3: SFO

  til

  app-3.3.1a-8

  c) Det interaktive elementet får ikke lest opp en ledetekst som identifiserer elementet.

  Nr

  Side

  Element

  Referanse

  1

  Side 2: Meld Fravær

  Pil tilbake, venstre hjørne

  app-4.1.2a-4

  2

  Side 3: SFO

  ons 21 Kolonne 3

  app-4.1.2a-10

  3

  Side 3: SFO

  tor 22 Kolonne 4

  app-4.1.2a-11

  4

  Side 3: SFO

  Fre 23 Kolonne 5

  app-4.1.2a-12

  5

  Side 3: SFO

  Pil venstre øverst

  app-4.1.2a-5

  6

  Side 3: SFO

  Pil venstre v kalender

  app-4.1.2a-6

  7

  Side 3: SFO

  Pil høyre v kalender

  app-4.1.2a-7

  8

  Side 3: SFO

  Man 19 Kolonne 1

  app-4.1.2a-8

  9

  Side 3: SFO

  Tir 20 Kolonne 2

  app-4.1.2a-9

  10

  Skjerm 1: Startside

  Tannhjul oppe til høyre

  app-4.1.2a-1

  11

  Skjermbilde 10: Meldinger - Skriv ny

  + Knapp

  app-4.1.2a-25

  12

  Skjermbilde 7: Samtykke – Generelt

  Bryter grønn/grå

  app-4.1.2a-21

  13

  Skjermbilde 8: Meldinger - Alle

  Melding fra Dovydenas Justas

  app-4.1.2a-22

  14

  Skjermbilde 8: Meldinger - Alle

  Knapp Oppe til høyre, Ny melding

  app-4.1.2a-23

  15

  Skjermbilde 9: Meldinger, Alle – første i lista

  Knapp, Send

  app-4.1.2a-24

  Kommentar til brudd

  Feilene som er avdekket gjør skjemaet vanskelig å bruke for alle. Kravene som ikke er oppfylt skal særlig ivareta brukere som er blinde, fargeblinde eller har nedsatt syn, nedsatt motorikk eller nedsatt kognisjon. Feilene gjør også at brukere som benytter hjelpemiddel vil ha vanskelig for å bruke skjemaet.

  • Der obligatoriske skjemafelt blir fylt ut feil, skal det gis en tekstlig feilmelding. Feilmeldingen skal bli lest opp av skjermleser. Feilmeldingen skal identifisere og spesifisere tilstrekkelig hvor feilen er, og hva brukerne må gjøre for å rette feilen.
  • Ved bruk av skjermleser skal interaktive element få lest opp en ledetekst som identifiserer elementet i tilstrekkelig grad. Ledeteksten skal som hovedregel være på norsk, med mindre språket på siden er satt til et annet språk.

  4.4 Tastaturbetjening

  Suksesskriterium i WCAG 2.0:

  Kommentar til brudd

  Feilene som er avdekt gjør appen vanskelig å bruke for brukere med nedsatt syn og nedsatt motorikk.

  • Alt innhold og funksjonalitet på skjermbilde skal kunne nås og benyttes ved sveiping og dobbelttrykk når skjermleser er aktivert. Det er unntak for innhold og funksjonalitet som ikke er formålstjenlig å betjene med sveiping.

  5 Om kontrollen

  5.1 Tema

  Formålet med tilsynet er å kontrollere om Tønsberg kommune etterlever lov- og forskriftskrav om universell utforming av ikt, innenfor tema for kontrollen.

  Tilsynet omfattet følgende tema:

  • Alternativt format.
  • Kontrast.
  • Skjema.
  • Tastaturbetjening.

  5.2 Krav

  Oversikt over krav (suksesskriterium) som er testet i kontrollen:

  5.3 Testregler

  Oversikt over testregler som er brukt i kontrollen

  • App 1.1.1a Bilde har alt-tekst som beskriver formålet.
  • App 1.4.3a Det er tilstrekkelig kontrast mellom tekst og bakgrunn.
  • App 2.1.1a Nå alt med sveiping.
  • App 2.1.2a Det finnes ingen sveipefeller i skjermbildet.
  • App 3.3.1a Feilmelding til tomme obligatoriske skjemaelement.
  • App 4.1.2a Interaktive element er identifisert.

  5.4 Testingen av appen

  Vi har testet 6 av de 35 suksesskriteria som utgjør minstekravene i forskrifta og vi har brukt 6 testregler.

  Verifikasjonen er gjort ved testing av 14 enkeltsider i appen. Oversikt over testsider går frem av punkt 5.5

  Appen hadde versjon 14.4.2 for IOS og 1.21 for Android.

  Testingen er gjennomført med følgende:

  • Iphone XR, iOS 14.4.
  • Samsung Galaxy S10E, Android 11.
  • Colour Contrast Analyser (CCA).

  Utover dette er appen kontrollert med manuelle metoder. Vi viser ellers til vår tolking av kravene til apper.

  5.5 Enkeltsider som ble testet

  Vi har blant annet testet brukeroppgaver i appen for kommunikasjon mellom virksomheten og sluttbrukeren i et miljø tilsvarende produksjonsmiljøet.

  Vi testet følgende enkeltsider:

  Tønsberg Visma App IOS

  • Side 1 - Startside.
  • Side 2 - Meld fravær (Halling).
  • Side 3 - SFO (Halling).
  • Side 4 - Samtykke – Ikke besvart (Halling).
  • Side 5 - Samtykke, Ikke besvart - første i lista (Halling).
  • Side 6 - Samtykke, Ikke besvart, første i lista - Mer informasjon (Halling).
  • Side 7 - Samtykke – Generelt (Halling).
  • Side 8 - Meldinger - Alle (Jenka).
  • Side 9 - Meldinger, Alle – første i lista (Jenka).
  • Side 10 - Meldinger - Skriv ny (Jenka).
  • Side 11 - Karakterer – Høst (Jenka).
  • Side 12 - Karakterer – Vår (Jenka).
  • Side 13 - Karakterer – St.pkt/Eks. (Jenka).
  • Side 14 - Innstillinger.

  Tønsberg Visma App Android

  • Side 1 – Startside.
  • Side 2 – Meld Fravær (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 3 – SFO (Marthe Normalbakke Dottno).
  • Side 4 – Samtykke – Ikke Besvart (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 5 – Samtykke, Ikke besvart – Første i lista (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 6 – Samtykke, Ikke besvart – Første i lista – Mer Informasjon (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 7 – Samtykke- Generelt – (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 8 – Meldinger-Alle (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 9 – Meldinger, Alle – første i lista (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 10 – Meldinger- Skriv ny (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 11 – Karakterer – Høst (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 12 – Karakterer – Vår (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 13 – Karakterer St.pkt/Eks (Erik Normalbakke Dottno).
  • Side 14 – Innstillinger.

  5.6 Aktivitet under tilsynet

  Tilsynet med Tønsberg kommune omfattet følgende aktiviteter:

  1. Tilsynsvarselet ble sendt 20.04.2021.
  2. Vi fikk tilbakemelding/dokumentasjon fra virksomheten 04.03.2021.
  3. Testing og vurdering av appen opp mot kravene ble gjort i uke 12-16.
  4. Foreløpig rapport og bildedokumentasjon av feil ble sendt 26.05.2021.
  5. Vi mottok kommentarer fra virksomheten 11.06.2021.

  7 Standarden for nettløsninger

  Ved å følge WCAG 2.0 blir nettløsninger tilgjengelige for flere personer med nedsett funksjonsevne. WCAG tar hensyn til at brukerne av nettløsninger har ulike forutsetninger, og dekker følgende:

  • Syn.
  • Kognisjon.
  • Lese- og skrivevansker.
  • Norsk som andrespråk.
  • Motorikk.
  • Hørsel.
  • Epilepsi.
  • Belastningsskader.

  Nettløsninger som følger kravene vil være mer brukervennlige for alle.

  Kravene til nettløsninger går frem av forskriften § 4 første ledd, som sier at nettløsninger skal oppfylle Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 nivå A og AA, med tre unntak.

  35 av 61 suksesskriterium er gjort til obligatoriske minimumskrav for nettløsninger som er omfattet av forskriften. Det er gjort unntak for suksesskriteriene 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5, som regulerer lyd og video.

  WCAG 2.0 er bygd opp av 4 prinsipp, 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterium:

  • Prinsippene beskriver grunnlaget for tilgjengelighet på overordnet nivå. Ifølge prinsippet skal nettløsninger være mulig å oppfatte, mulig å betjene, forståelige og robuste.
  • Retningslinjene er overordnet mål for tilgjengelighet i nettløsninger. Retningslinjene er ikke mulige å teste, men de setter suksesskriteriene i en sammenheng.
  • Suksesskriteriene er konkrete, testbare krav til tilgjengelighet. Suksesskriteriene er teknologinøytrale og vi kan følge de uavhengig av programmeringsspråk og publiseringsløsning.

  I tillegg viser WCAG 2.0 til teknikker med døme på hvordan vi kan oppfylle suksesskriteriene.