Tema: Kontrast

Når du leser på en nettside, skal du kunne se teksten godt og den skal ha god kontrast mot bakgrunnen.

Suksesskriterium omfattet av forskriften: