Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 1.4.11 Kontrast for ikke-tekstlig innhold (Nivå AA)

KORT FORTALT: Ikke-tekstlig innhold skal ha et kontrastforhold på minst 3:1 mot farge(r) som ligger ved siden av.

Den visuelle presentasjonen av det følgende har et kontrastforhold på minst 3:1 mot farge(r) som ligger ved siden av.

 • Brukergrensesnittkomponenter: Visuell informasjon som kreves for å identifisere brukergrensesnittkomponenter og tilstander, unntatt inaktive komponenter eller der utseendet på komponenten er bestemt av brukeragenten og ikke endret av produsenter av nettinnhold.
 • Grafiske objekter: Deler av grafikk som kreves for å forstå innholdet, unntatt tilfeller der en bestemt presentasjon av grafikk er avgjørende for informasjonen som blir formidlet.

Formål

Formålet med suksesskriteriet er å sikre at aktive brukergrensesnittkomponenter og meningsbærende grafikk er lett å se. Grunnlag og kontrastverdi er den samme som kravet til kontrast for stor tekst i suksesskriterie 1.4.3.

Det er vanskelig å oppfatte brukergrensesnittkomponenter som har dårlig kontrast. Tilsvarende gjelder grafisk innhold. Dette innholdet skal være mulig å oppfatte uten å bruke hjelpemidler.

Kravet er spesielt ment å ivareta

 • personer med nedsatt syn

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Visuell informasjon som brukes for å identifisere brukergrensesnittkomponenter og hvilken tilstand komponentene er i. Brukergrensesnittkomponenter er for eksempel lenker, skjemaelement og knapper. Komponentene kan ha ulike tilstander, for eksempel fokus ved tastaturnavigasjon, som også skal testes.

Grafiske objekter, vil si deler av grafikk som kreves for å forstå innholdet. Eksempler på grafiske objekter er ikoner og linjer i en graf. Enkel grafikk, som for eksempel et ensfarget ikon, er enkeltstående objekter. Grafer som inneholder flere linjer eller søyler, inneholder flere grafiske objekt. Hver linje/søyle er et objekt. Suksesskriterie 1.4.11, krever at det skal være tilstrekkelig kontrast for brukergrensesnittkomponenter og grafiske objekter også når det er i fokus, enten ved mouseover eller ved tastaturnavigasjon.

Dette kravet har en grenseflate mot suksesskriterie 2.4.7 Synlig fokus, som krever at det skal være en synlig fokusmarkering ved tastaturnavigasjon. I 2.4.7 skal fokusmarkeringen være synlig, mens i 1.4.11 skal komponent/objekt fortsatt ha tilstrekkelig kontrast mot fargen som ligger rett ved siden av.

Unntak

Følgende innhold er unntatt kravet:

 • Inaktive brukergrensesnittkomponenter.
 • Grafikk som kun er til pynt.
 • Grafiske objekter som ikke formidler informasjon, fordi informasjonen også er formidlet i form av tekst. Det kan være i form av synlige ledetekster eller tekstalternativ.
 • Grafiske presentasjoner som er nødvendige (essential). Dette omfatter blant annet
  • grafikk som er en del av en logo eller merkevare
  • flagg
  • bilder av personer eller uteområder (real life scenes, people or scenery).
  • skjermbilder som viser hvordan en nettside så ut tidligere
  • fargeforandringer som representerer måleenheter, for eksempel i et heatmap

Endringer av utseende, farger og kontrast som er gjort av brukeragenten, er ikke omfattet av kravet.

Tekst (tegnsekvenser som uttrykker noe på et naturlig språk) er omfattet av suksesskriterium 1.4.3.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: