Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 1.4.1 Bruk av farge (Nivå A)

KORT FORTALT: Ikke bruk presentasjon som bygger utelukkende på farge.

Farge blir ikke benyttet som det eneste visuelle virkemiddelet for å formidle informasjon, angi en handling, be om respons eller skille ut et visuelt element.

Merknad: Dette suksesskriteriet handler spesifikt om fargepersepsjon. Andre former for persepsjon omtales under retningslinje 1.3, blant annet programmeringsmessig tilgang til koder for farger og annen visuell presentasjon.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget:

Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.