Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Ikke bruk presentasjon som bygger utelukkende på farge.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Farge blir ikke benyttet som det eneste visuelle virkemidlet for å formidle informasjon, angi en handling, be om respons eller skille ut et visuelt element.

  MERKNAD: Dette suksesskriteriet handler spesifikt om fargepersepsjon. Andre former for persepsjon omtales under retningslinje 1.3, blant annet programmatisk tilgang til koder for farger og annen visuell presentasjon.

  Formål

  Hensikten med kravet er først og fremst å sørge for at seende brukere kan oppfatte informasjon som blir formidlet via farge/fargeforskjeller, i tilfeller der fargebruken er meningsbærende.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer med nedsatt syn og personer uten fargesyn eller med nedsatt fargesyn.

  Tilsynets tolking

  Kravet regulerer etter ordlyden bruk av farge og omfatter alle innholdstyper. Det følger indirekte av ordlyden at kravet ikke gjelder der farge/fargekombinasjoner kun er bruk til pynt/dekor.

  Brukere med nedsatt syn eller fargesyn kan ha utfordringer med å oppfatte informasjon som utelukkende formidles med farge. Eksempler på informasjon som gis kun med farge er «Feil er markert med rødt» eller «Pers salgstall vises i lilla og Annes salgstall vises i grønt».

  Kravet skal ikke i forstås slik at det fraråder eller begrenser bruk av farge. Poenget er at farger ikke skal benyttes som eneste visuelle virkemiddel til å formidle informasjon.

  Dette suksesskriteriet krever et synlig alternativ til farge som er meningsbærende. Formidling av den samme informasjon til brukere med hjelpemiddelteknologi, er ifølge forståartikkelen dekket av andre suksesskriterier.

  Framgangsmåten for å ivareta kravet varierer med innholdstype, og det er vanligvis flere måter å oppfylle kravet på innenfor en og samme innholdstype.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  • Lenker markerte med farge, skiller seg ut fra nærliggende ikke-lenket tekst med mer enn bare farge.
   • Eksempel er skrifttype, skriftstørrelse, understreking, utheva skrift, ramme eller ikon.
  • Lenker markerte med bare farge har kontrast på minst 3:1, mot nærliggende ikke lenket tekst og får synlig markering i tillegg til farge ved mouseover og tastaturfokus.
   • Endring av muspekeren og standard fokusmarkering er ikke tilstrekkelig markering.
  • Når farge er brukt for å formidle informasjon eller skille ut visuelle element i grafiske framstillinger, er ett av følgende punkter oppfylt i tillegg:
   • Forklarende tekst gir samme informasjon som er formidlet med farge.
   • Andre visuelle virkemiddel gir samme informasjon som er formidlet med farge.
    • Eksempel på andre visuelle virkemiddel er mønster, form som stjerne, diamant, firkant eller lignende.
   • Det er direkte kobling mellom del av illustrasjon der farge er brukt og forklarende informasjon, og det finnes en mekanisme som aktiverer informasjonen.
  • Der skjemaelement, instruksjoner eller feilmeldinger bruker farge for å formidle informasjon, vise en handling, be om respons, eller skille ut et visuelt element, er skjemaelementet, instruksjonen eller feilmeldingen merket med mer enn bare fagre, og markeringen er visuell.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.