Tema: Styring av lyd

Hvis det er lyd som starter automatisk, skal det være mulig for brukeren å styre eller stoppe avspillingen.

Suksesskriterium omfattet av forskriften: