Tema: Struktur

Visuell struktur, som for eksempel lister, overskrifter og tabeller, skal også gå frem av koden.

Suksesskriterium omfattet av forskriften: