Hopp til hovedinnhold

Hva betyr det for brukeren?

Offentlige virksomheter skal fra 1. februar 2023 ha en tilgjengelighetserklæring publisert for sine nettsteder, og fra 1. februar 2024 ha en tilgjengelighetserklæring publisert for sine apper. Hva betyr det for brukeren?

  I tilgjengelighetserklæringen får brukeren

  • oversikt over hvordan det står til med universell utforming av ikt-løsningen
  • informasjon om innhold som bryter kravene, virksomhetens begrunnelse og tilgjengelige alternativer
  • tilbakemeldingsfunksjon der brukeren kontakter virksomheten direkte
  • informasjon om klagerett

  Finne virksomhetens tilgjengelighetserklæring

  Brukeren kan finne tilgjengelighetserklæringen på flere måter, for eksempel:

  • Søk etter Tilgjengelighetserklæring på virksomhetens nettsted.
  • Finn lenken med lenketekst Tilgjengelighetserklæring. Ofte vil denne ligge på fremsiden, i bunnteksten på siden.
  • Ved nettsøk, f.eks. i Google.

  Tilgjengelighetserklæringen

  En tilgjengelighetserklæring inneholder følgende deler:

  • Om ikt-løsningen og virksomheten.
   • Navn på nettstedet/appen og nettadresse/nedlastingsinformasjon.
   • Ansvarlig virksomhet.
  • I hvilken grad er nettstedet/appen i samsvar med kravene til universell utforming?
   • Antall krav som bryter med kravene.
  • Hva betyr bruddene for brukerne?
  • Meld gjerne fra om brudd på kravene (Tilbakemeldingsfunksjon).
  • Klage.
  • Status for innhold som ikke er universelt utformet.
   • Detaljert informasjon om brudd med begrunnelse.
  • Test og vurdering av nettstedet/appen.
  • Om erklæringen.
  • Virksomhetens arbeid med universell utforming av ikt.

  I hvilken grad følger ikt-løsningen kravene?

  Overordnet informasjon om status for universell utforming står tidlig i tilgjengelighetserklæringen.

  Dersom brukeren vil vite detaljert informasjon om bruddene, lese virksomhetens begrunnelse, og få informasjon om tilgjengelige alternativer, finner brukeren det i avsnittet Status for innhold som ikke er universelt utformet.

  Meld gjerne fra om brudd på kravene -tilbakemeldingsfunksjon

  Brukeren skal kunne kontakte virksomheten via tilgjengelighetserklæringen, og gi tilbakemeldinger om universell utforming på nettstedet eller appen. Det er opp til virksomheten å velge hvordan en vil motta tilbakemeldinger. Det kan være via et digitalt skjema, e-post eller telefon. Tilbakemeldingen går rett til virksomheten.

  Tilbakemeldingen kan gjelde feil, mangler, forbedringspunkter, at en ønsker alternativer til innhold som ikke er universelt utformet eller andre innspill om universell utforming.

  Hvorfor tilbakemeldingsfunksjon?

  Hensikten er at virksomheten blir oppmerksom på utfordringer reelle brukerne opplever fordi nettstedet eller appen ikke er universelt utformet.

  Hva gjør virksomheten med tilbakemeldinger?

  Brukeren skal få svar på tilbakemeldingen så snart som mulig og vanligvis innen 3 uker.

  Virksomheten skal bruke tilbakemeldinger som grunnlag for å øke etterlevelsen av kravene til universell utforming. Virksomheten skal vurdere om brukeren påpeker brudd på kravene som skal rettes, eller om det er snakk om innspill som gjelder brukervennlighet.

  Virksomheten skal også ta stilling til om tilbakemeldingen gjør at en må oppdatere tilgjengelighetserklæringen.

  Klage

  I avsnittet om klage finner du informasjon om retten til å sende klage til Diskrimineringsnemnda.

  Brukeren kan klage dersom

  • en ikke kan bruke hele eller deler av nettstedet/appen på grunn av manglende universell utforming
  • en ikke er fornøyd med svaret fra virksomheten etter en tilbakemelding
  • virksomheten ikke svarer på tilbakemeldingen