Hopp til hovedinnhold

Gjeldende regelverk og krav

Forskrift om universell utforming av ikt peker på minimumskrav for nettløsninger og automater. Dette er krav vi har hatt i Norge siden 2014. Fra 2021 gjelder de alle slike løsninger, uavhengig av alder. For nettløsninger gjelder standarden WCAG 2.0 og for automater gjelder ti ulike standarder.

Forskrift om universell utforming av ikt peker på minimumskrav for nettløsninger og automater. Dette er krav vi har hatt i Norge siden 2014. Fra 2021 gjelder de alle slike løsninger, uavhengig av alder. For nettløsninger gjelder standarden WCAG 2.0 og for automater gjelder ti ulike standarder.