Forskrift om universell utforming av ikt peker på minimumskrav for nettløsninger og automater. Dette er krav vi har hatt i Norge siden 2014. Forskriften gjaldt fra starten av kun nye løsninger, men fra 2021 gjelder kravene alle løsninger. For nettløsninger gjelder den internasjonale standarden WCAG 2.0 og for automater gjelder ti internasjonale standarder.

Gjeldende regelverk og krav

Forskrift om universell utforming av ikt peker på minimumskrav for nettløsninger og automater. Dette er krav vi har hatt i Norge siden 2014. Forskriften gjaldt fra starten av kun nye løsninger, men fra 2021 gjelder kravene alle løsninger. For nettløsninger gjelder den internasjonale standarden WCAG 2.0 og for automater gjelder ti internasjonale standarder.

Kvinne med grønn genser står holder nettbrett med et grønt paragrafsymbol