Hopp til hovedinnhold

Gjeldende regelverk og krav

Forskrift om universell utforming av ikt peker på minimumskrav for nettløsninger og automater. Fra 2021 gjelder minstekravene uavhengig av løsningens alder.

Forskrift om universell utforming av ikt peker på minimumskrav for nettløsninger og automater. Fra 2021 gjelder minstekravene uavhengig av løsningens alder.