WCAG 2.1-standarden

EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) er nå en del av norsk rett. WCAG 2.1 overtar for WCAG 2.0. Offentlig sektor skal følge 14 nye krav fra og med 1. januar 2023, inkludert synstolking.