WCAG 2.1-standarden

EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) er nå en del av norsk rett. WCAG 2.1 overtar for WCAG 2.0. Offentlig sektor skal følge 14 nye krav fra og med 1. februar 2023, inkludert synstolking.

Lista inneholder 12 oppføringer.