Hopp til hovedinnhold

Redaktørens ansvar for universell utforming

Som redaktør har du et stort ansvar for universell utforming. Det hjelper ikke om publiseringsverktøyet har god støtte for universell utforming, dersom den som publiserer innhold ikke utnytter mulighetene.

  Introduksjon

  Redaksjonelt innhold er kjernen for mange nettsteder. Informasjonen må være lett å finne og enkel å forstå. Du som redaktør har ansvar både for informasjonsstrukturen på nettstedet og for hvordan det redaksjonelle innholdet presenteres.

  På denne siden har vi tatt med de ti viktigste temaene for deg som er ansvarlig for innhold på nett.

  Det er store variasjoner i hvilken støtte ulike publiseringsverktøy har for universell utforming. Hvis du opplever at rådene våre er vanskelig å følge, snakk med systemansvarlig for å få hjelp.

  WCAG-standarden inneholder minimumskravene.

  Informasjonsstruktur

  • Vær sikker på at teksten du planlegger å publisere møter tydelige brukerbehov og at den ikke finnes på andre sider. Duplikate tekster skaper større vedlikeholdsbehov.
  • Menyen bør bare gå til sider internt på nettstedet.

  Når du publiserer en side som kan nås fra menyen, sørg for at

  • menyvalget samsvarer med sidens hovedoverskrift og innhold
  • menyvalget plasseres i riktig del av menystrukturen, der brukeren forventer at informasjonen skal ligge

  Skriv enkelt og forståelig

  Klarspråksprinsippene er utviklet for å hjelpe deg til å skrive tekster som er enkle å forstå for mottakeren. Selv om det ikke er et lovkrav å skrive klart og forståelig, er det viktig å huske at klart språk skaper tillit og sparer virksomheten for tid og penger.

  Noen skriveråd:

  • Tenk over hvem du skriver for.
  • Finn ut hva du vil at leseren skal vite eller gjøre.
  • Skriv det viktigste først.
  • Skriv direkte til leseren.
  • Bruk aktivt språk og velg verb som gjør innholdet tydelig.
  • Ha passe lange avsnitt.
  • Skriv kortfattet, men ikke banalt.
  • Forklar fremmedord og faguttrykk, og bruk dem bare der det er nødvendig.

  Sjekkliste for skribenter på Klarspråk.no (PDF).

  Overskrifter og mellomoverskrifter

  • Sørg for at hovedoverskriften automatisk blir kodet rett av publiseringsverktøyet.
  • Bruk mellomoverskrifter for å lage struktur og dermed øke lesbarheten.
  • Unngå å lage mellomoverskrifter ved bruk av fet skrift. Benytt heller innebygde stiler for å definere disse. Dersom noen overskriftsnivåer mangler, er det systemansvarlig som kan gjøre noe med dette.
  • Bruk rett nivå på mellomoverskriftene (overskrift 2, overskrift 3 osv).

  Mer om overskrifter i tekst og struktur.

  Koding av språk

  • Dersom nettstedet har flere språkversjoner, sørg for at de ulike språkversjonene får riktig språkdefinering. Det er viktig for at opplesende hjelpemiddel velger riktig stemme. Dette burde løses automatisk av publiseringsløsningen, men kvalitetssikre dette med systemansvarlig.
  • Dersom en tekst avviker fra hovedspråket på siden, skal denne teksten markeres med riktig språk. Det bør være mulig å angi språk i publiseringsløsningen. Hvis ikke bør du få hjelp av systemansvarlig.

  Utdypende om språk i koden.

  Lenker

  • Lenken må alltid være mulig å forstå i sammenhengen den står i, og helst også når den blir tatt ut av sammenhengen.
  • Sørg for at lenken beskriver hvor lenken går.
  • All relevant informasjon om lenken skal stå i selve lenketeksten. Du trenger derfor ikke å legge inn informasjon i et title-attributt eller en alternativ tekst til lenken.
  • Hvis lenken åpnes i nytt vindu, leder til et eksternt nettsted eller et dokument, bør det fremgå i lenketeksten.
  • Sørg for at lenkede bilder fremstår som klikkbare, og skriv en alt-tekst som først og fremst angir lenkens mål og funksjon.

  Utdypende om lenker.

  Bilder

  • Bruk av bilder øker lesbarheten for mange brukere, så lenge bildet er relevant for innholdet i teksten.
  • Gi bilder en alternativ tekst (alt-tekst) på bilder som gir mening til tekstinnholdet. Alt-tekst gir informasjon om innholdet i bilder til de som ikke kan se bilder.
  • Hvis du bruker bilder og illustrasjoner kun til pynt, bør du vurdere om du skal ha tom alt-tekst. Overflødig alt-tekst blir fort støy ved bruk av opplesende hjelpemiddel/skjermleser.
  • Vær også oppmerksom på forskjellen mellom alt-tekst og synlig bildetekst. Alt-teksten skal beskrive bildets motiv, eventuelt hvor lenken på bildet leder, mens den synlige bildeteksten gjerne kan formidle hvorfor du har brukt bildet, hva du ønsker å fortelle med bildet eller lignende.
  • Komplekse bilder, som diagrammer, infografikk eller lignende, kan være vanskelig å forstå for mange brukere. Disse må ha en synlig tekstbeskrivelse som enten er på samme side, eller er lenket til i tilknytning til bildet. Denne teksten kan være tabelldata, lister eller ordinær tekst.
  • Ved bruk av ikoner, velg symboler som er mye brukt og derfor lett å forstå. For eksempel forstørrelsesglass ved søkefeltet, eller en skriver ved skriv ut. Ta helst med beskrivende tekst ved siden av.
  • Legg inn tekst som tekst, ikke bilde av tekst, fordi det skaper problemer for de som bruker opplesende hjelpemiddel og svaksynte brukere som benytter forstørring.

  Utdypende om bilder og grafikk.

  Tabeller og lister

  • Tabeller er ment for å presentere data, ikke for å styre utseendet på nettsiden.
  • Dersom du benytter datatabeller, sjekk hvilke innebygde muligheter som finnes i publiseringssystemet for definering av overskriftceller.
  • Sørg for at alle datatabeller får definert overskriftceller for kolonner og/eller rader, avhengig av kompleksiteten i tabellen. Hvis du ikke har mulighet til å definere dette ved hjelp av funksjoner i publiseringsløsningen, må du manuelt redigere HTML-koden.
  • Bruk de ulike listetypene slik de er ment; nummerert liste når rekkefølgen er viktig og punktliste når rekkefølgen er likegyldig. Hvis du har mulighet i ditt system, bruk gjerne definisjonsliste når alle punktene består av to ledd, for eksempel teksten ”Telefonnummer” og det tilhørende nummeret.

  Utdypende om tabeller og lister i tekst og struktur.

  Farge, form og kontrast

  • Vær forsiktig med å velge egne farger på tekst og illustrasjoner. Bruk farger som er konsekvent med utformingen av nettstedet og overhold kravet til kontrast mellom tekst og bakgrunn.
  • Bruk gjerne farger for å formidle informasjon, men alltid som supplement til tekst, ikoner eller utseende. Farge alene blir problematisk for alle ved krevende lysforhold og alltid for brukere med nedsatt fargesyn.
  • Hvis du benytter grafer eller diagrammer, sørg for tydelig visuell kobling mellom den grafiske visningen og den forklarende teksten. For eksempel bør kakediagram ha beskrivelse av de enkelte kakestykkene i direkte tilknytning til det aktuelle kakestykket.

  Utdypende om farge og kontrast.

  Dokumenter

  • Så langt som mulig bør du publisere informasjon som nettsider (HTML).
  • Dersom du må benytte dokumenter, sørg for at de er universelt utformet før du laster dem opp i publiseringsløsningen.
  • La filnavnet beskrive dokumentets innhold, helst med spesifikke ord innledningsvis. Dette gjør det lettere å finne igjen riktig dokument. Unngå spesialtegn som æ, ø og å, erstatt disse med a, o og a. Bruk - (bindestrek) eller _ (understrek) i stedet for mellomrom i filnavnet.
  • Når du lenker fra nettsiden til dokumenter, bør lenketittelen også angi hvilket format dokumentet har (PDF, Word osv.).

  Merk at de fleste punktene i denne artikkelen også gjelder for utforming av dokumenter.

  Utdypende om dokumenter på nettsider.

  Video og lydklipp

  • Bruk gjerne video og lydklipp til å formidle informasjon. Det er mange som foretrekker denne måten å få informasjon på.
  • Når du bruker video, sørg for teksting av filmen. Da kan brukere som ikke har mulighet til å høre lyden, forstå hva filmen handler om. De fleste moderne videoavspillere gir deg mulighet til å legge inn teksting som en egen fil (closed captioning, CC) ved siden av filmen.
  • Når du bruker video, skriv en kort tekst om hva videoen handler om, slik at brukerne skjønner om den er relevant eller ikke.
  • Når du bruker lydklipp, sørg for å gjengi informasjonen også som tekst. Dette er for brukere som ikke kan høre lydklippet, slik at de kan forstå hva det handler om.

  Utdypende om video og lydklipp.