Hopp til hovedinnhold

Brukertesting med funksjonshemmede

Brukertesting må til for at nettsiden eller appen fungerer godt. Mennesker med ulike forutsetninger og behov må teste nettstedet for at det skal bli brukervennlig for alle. Dette er både utfordrende, nyttig og spennende.

  Ta med brukerne tidlig i prosessen

  Å planlegge for tilgjengelighet og brukervennlighet fra prosjektstart er den beste strategien for å få til et universelt utformet nettsted. Ikke vent med å teste universell utforming og tilgjengelighet til rett før lansering.

  Det kan spare mye tid og skape gode løsninger når utviklere og andre prosjektdeltakere får oppleve hvordan ulike funksjonshemmede bruker web og tekniske hjelpemidler.

  Rekrutter testpersoner med ulike funksjonsnedsettelser

  Du kan planlegge nyttig brukermedvirkning og testing, selv med få testpersoner. Forsøk å sette sammen en gruppe med brukere som representerer typiske funksjonsnedsettelser. Det kan være

  • blinde
  • svaksynte
  • bevegelseshemmede, spesielt nedsatt funksjonsevne i armene
  • personer med lese- og skrivevansker, som for eksempel dysleksi
  • hørselshemmede
  • mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne eller nedsatt oppfattelsesevne

  Andre brukergrupper er også viktige. Fremmedspråklige kan for eksempel ha problemer med norsk og ha behov for tydelig og lettlest språk. Forsøk så godt du kan å ta høyde for så mange forutsetninger og behov som mulig.

  Noen tips til rekruttering av testpersoner:

  • Bruk egne ansatte som ikke jobber med utvikling av nettsider.
  • Ta kontakt med brukerorganisasjoner og interessegrupper.
  • Ta kontakt med offentlige råd for funksjonshemmede.
  • Spør fagmiljøer som jobber med tilgjengelighet.

  Gjennomføre brukertest

  Hvilke tester du bør gjennomføre, avhenger av hva som skal testes, tilgjengelige ressurser, disponibel tid og andre faktorer. Små og enkle tester kan ofte være den beste måten å avdekke problemer på. Test ofte og med flere personer, heller enn å sette av store budsjetter på omfattende og tidkrevende testing.

  La brukerne teste med eget utstyr

  Brukere som benytter hjelpemidler må få teste med de samme hjelpemidlene som de bruker til vanlig. Det kan være vanskelig å sette opp en testmaskin som er identisk med maskinen brukeren kjenner. Det gjelder blant annet tilpasninger av nettleser og/eller hjelpeprogrammer, innstillinger i talesyntese og profiler for talegjenkjenning. Hvis testpersonen må bruke utstyr de ikke er vant med, ender du opp med å teste utstyret og innstillinger og ikke selve nettstedet.

  Brukerens kompetanse

  Det er løsningen som skal testes, ikke brukeren. Likevel er det viktig å være oppmerksom på at mange hjelpemidler er avanserte og at nettsiden ikke vil oppleves som brukbar dersom brukeren ikke behersker hjelpemidlene. Hvis en nettside skal brukes med talegjenkjenning, må for eksempel brukeren kunne kommandoene for å velge lenker og knapper.

  Lær deg hvordan hjelpemidler fungerer

  Det kan være utfordrende å forstå hva som skjer eller ikke skjer i en brukertest når brukeren benytter hjelpemidler. Med en skjermleser er det for eksempel ikke mulig å se på skjermen hva brukeren gjør. Be brukerne vise deg hvordan det fungerer og la de forklare deg hva som skjer og hvordan de tenker. Du kan lage eksempler på hvordan ulik funksjonalitet fungerer med hjelpemidler eller hvordan de fungerer for enkelte brukere.

  Bruk flere kilder

  Det én person med nedsatt funksjonsevne sier eller gjør er ikke nødvendigvis representativt for andre med samme funksjonshemning. Søk på nettet og bruk andre kilder til å få svar på spørsmålene du har.

  Test hver gang løsningen videreutvikles

  Teknologi utvikles raskt og når en løsning videreutvikles, må du teste den på nytt.