Hopp til hovudinnhald

Film med 24 tips

Få ei rask innføring i korleis du jobbar med universell utforming med 24 korte tips. Filmen er for deg som jobbar med design, koding og innhald på nett.

Film: Ein introduksjon til universell utforming av ikt (6 min.)

 1. Gjer universell utforming til ein del av kontrakten
 2. Ta med ekspertise på lager
 3. Snakk saman om universell utforming
 4. Test universell utforming
 5. Gjenbruk gode komponentar
 6. Bruk riktig kode og strukturer teksten
 7. Ikkje gløym skjema dine
 8. Bruk andre alternativ enn CAPTCHA
 9. Tillat tilpassing av sida
 10. Lat alt innhald nås med tastatur
 11. Lat brukarane få vite kvar dei er
 12. Test sida di med tastatur
 13. Tenk på kor fokus landar etter oppdateringar
 14. Ro ned tempoet
 15. Lat brukarane få utvide tida si om dei vil
 16. Gi brukaren din kontroll
 17. Hugs god markering av lenker
 18. Test kontrast mellom tekst og bakgrunn
 19. Lag forståelege lenketekstar
 20. Tekst video
 21. Bruk alternativ tekst
 22. Bruk klarspråk og overskrifter som høver til innhaldet i avsnitta
 23. Gi tydelege feilmeldingar
 24. Gjer det enkelt å ta kontakt