Hopp til hovedinnhold

Syn

En hovedutfordring for blinde og svaksynte er å få oversikt på nettstedet, fordi brukerens vindu mot verden er veldig lite. Sjekk hva dette betyr og hva du kan gjøre med din nettløsning for å gjøre brukeropplevelsen bedre for alle.

På denne siden

  Utfordringer og muligheter

  Synshemming er en fellesbetegnelse for både blindhet og svaksynthet. Personer med nedsatt syn kan ha problemer med liten tekst, små klikkeflater, uvanlige skrifttyper, svak kontrast og enkelte fargekombinasjoner mellom tekst og bakgrunn. Brukere som ser dårlig kan også ha vanskelig for å få overblikk, overser ofte objekt som ikke benyttes konsekvent og det kan ta litt lengre tid å finne frem.

  Personer som er blinde behøver et hjelpemiddel for å kunne navigere og forstå innholdet på nettstedet. Hjelpemiddelet, også kjent som skjermleser, er avhengig av god kode for å kunne konvertere til tale og punktskrift.

  Personer med fargeblindhet kan ha problemer å oppfatte meningsbærende fargeforskjeller og skille mellom farger som presenteres sammen, for eksempel i et diagram.

  Ulike typer nedsatt syn

  Nedsatt syn kan være medfødt, eller skyldes skader eller sykdom senere i livet. Noen eksempler er netthinnesykdom ved diabetes, grønn stær, grå stær og nedsatt skarpsyn.

  Med stigende alder er det vanlig at synet forandres, og en stor del av befolkningen benytter lesebriller. I høy alder påvirkes de aller fleste menneskers syn, og alvorlige synsfeil og øyesykdommer forekommer.

  Hjelpemiddel

  Svaksynte

  For personer med nedsatt syn finnes hjelpemiddel både for å styre datamaskinen og å få innholdet endret eller tolket. For eksempel kan en person med nedsatt syn ha behov for et tastatur med større tegn på tastene og endret farge, som svart tekst på gule taster. Det er også vanlig at brukere med nedsatt syn foretrekker større skjermer.

  For en del brukere er det nok å gjøre innstillinger i operativsystemet og forstørre i nettleseren. Mange personer med nedsatt syn benytter også program som forstørrer alt som vises på skjermen, iblant så mye som 32 ganger originalstørrelsen.

  Forstørrende hjelpemiddel kan også endre fargene på siden for å gjøre innholdet lettere å oppfatte, for eksempel å invertere fargene slik brukeren får lys tekst på mørk bakgrunn.

  En del brukere med nedsatt syn benytter også hjelpemiddel som leser opp teksten med talesyntese i tillegg.

  Blinde

  Blinde brukere behøver et hjelpemiddel for å kunne navigere på datamaskinen og for å kunne ta til seg informasjonen. Hjelpemiddelet kalles skjermleser, og konverterer det som vises på skjermen til tale via en talesyntese og/eller punktskrift via en leselist. Mange blinde benytter utelukkende talesyntesen.

  Ettersom en blind bruker ikke kan se hva som vises på skjermen, kan hun ikke heller se hvor muspekeren befinner seg. Derfor navigerer blinde brukere med tastatur i stedet for mus. Derfor er viktig at all funksjonalitet på nettstedet kan håndteres med bare tastatur.

  For døvblinde brukere er punktskrift den eneste måten å ta til seg informasjon på.

  Fargeblinde

  Fleste fargeblinde har problemer med å skille mellom rødt og grønt, noen få har problemer med gult og blått. De færreste er fullstendig fargeblinde. Personer med fargeblindhet kan benytte hjelpemiddel som forandrer farger, slik at det blir enklere å tolke informasjonen.

  Hva kan du gjøre?

  For personer med nedsatt syn er det viktig at grensesnittet går an å forandre.

  • Tekst skal presenteres som tekst, ikke bilde av tekst.
  • Objekter som hører sammen skal plasseres sammen.
  • Brukeren skal selv kunne forstørre og endre farger.

  For blinde personer er det viktig at

  • grensesnittet er mulig å håndtere med tastatur
  • innhold, som for eksempel overskrifter, tabeller og skjema, er kodet korrekt slik at det blir oppfattet riktig av skjermleseren
  • lenker bør være forståelige utenfor konteksten
  • bilder har en tekstlig beskrivelse

  For personer med fargeblindhet er det viktig at farge ikke er den eneste informasjonsbæreren.

  • Lenker skal markeres med mer enn bare farge for å skille dem fra brødteksten.
  • Diagram skal ikke kreve at brukeren kan se ulike farger på ulike linjer.

  Et vanlig problem som mange brukere strever med, særlig synshemmede personer, er CAPTCHA. Dette er en metode for å avgjøre om en bruker faktisk er et menneske og ikke en datamaskin, og blir ofte brukt i forbindelse med innsending av skjema. Den vanligste varianten er et bilde av tekst som er forvrengt i varierende grad. Disse kan være svært vanskelig for brukere med nedsatt syn, og helt umulig for brukere som ikke ser. Les mer om løsningsforslag for CAPTCHA.

  I filmer er det ofte meningsbærende informasjon som er kun visuell. Det kan være at en person i filmen ser på noe spesielt eller gjør noe spesielt som er viktig for forståelsen, uten at lydeffekter alene klarer å formidle dette. For at dette skal bli forståelig for dem som ikke ser filmen er det nødvendig med synstolking. Det innebærer at en kommentator beskriver det som skjer i scenen. Det er viktig at dialogen i videoen ikke blir forstyrret, som innebærer at synstolkingen må synkroniseres tidsmessig med talen. Synstolkingen bør legges i et separat lydspor slik at brukeren kan velge å lytte på den eller ikke.

  Tips for å sjekke din løsning

  Personer med nedsatt syn eller fargeblindhet
  Forutsetning Løsning Enkel test
  Brukere behøver å kunne forstørre grensesnittet.

  Presenter tekst som tekst og ikke som bilde av tekst.

  Marker tekst med musen. Er mulig å markere teksten, er den kodet som tekst.
  Brukere behøver å kunne forstørre grensesnittet. Lag responsive oppsett som fungerer godt gjennom hele størrelsesspekteret, ikke bare på definerte størrelser. Forstørr stegvis i nettleseren, og se om objekter og områder plasserer seg på en god måte.
  Brukere behøver å kunne forstørre grensesnittet. Tillat forstørring på enheter med berøringsskjerm. Åpne nettstedet på nettbrett eller mobil, og forsøk å forstørre på skjermen.
  Brukere behøver å se hvilke objekter som hører sammen. Grupper objekter som hører sammen, både visuelt og strukturelt. Forstørr til 400 % i nettleseren. Kan du se hva som hører sammen uten å scrolle horisontalt over store "tomme" områder?
  Brukere behøver å se forskjell på tekst og bakgrunn. Velg farger som gir tilstrekkelig kontrast. Åpne nettsiden på mobilskjerm eller nettbrett i sterkt sollys. Klarer du å lese teksten?
  Brukere behøver å forstå innholdet uten å se farge. Bruk mer enn bare farge for å få fram informasjon. Skriv ut siden i svarthvitt. Ser du hva som er klikkbart, og ser du forskjellen på valgbare objekter?
  Personer som er blinde
  Forutsetning Løsning Enkel test
  Brukere behøver tastaturnavigering.

  La alle lenker og funksjoner være mulig å styre med tastatur.

  Bruk Tab-tasten for å ta deg innom alle klikkbare objekt. Kommer du til alle lenker og skjemaobjekt?
  Brukere behøver å forstå hvor lenker leder. Skriv lenketekster som er forståelige også når de er tatt ut av sammenhengen. Les lenketeksten for seg. Forstår du den uten å lese omkringliggende tekst eller se på bilder?
  Brukere behøver å forstå innholdet i meningsbærende bilder. Benytt tekstlige alternativer for meningsbærende bilder.

  Få fram alt-tekstene ved hjelp av tilleggsmodul og sjekk om det finnes en alt-tekst.

  Web Developer i FireFox/Chrome: Images, Display Alt Attributes

  Web Accessiblity Toolbar i Internet Explorer: Images, Show Images

  Brukeren trenger å få oversikt over innholdet på den aktuelle siden. Bruk korrekt kode for overskrifter og mellomtitler.

  Få fram koding av overskrifter ved hjelp av tilleggsmodul:

  Web Developer i FireFox/Chrome: Outline, Outline Headings

  Web Accessiblity Toolbar i Internet Explorer: Structure, Headings

  Brukeren trenger å finne starten på sidens hovedinnhold. Legg inn snarveilenke fra toppen av siden til sidens hovedinnhold. Bruk Tab-tasten, og se om første objekt som får fokus er en snarveilenke. Aktiver lenken og se om siden ruller ned til hovedoverskriften, og at neste Tab-steg tar brukeren videre derfra.
  Brukeren trenger å vite hva som skal fylles ut i skjema. Korrekt kobling mellom ledetekst og tilhørende skjemaobjekt. Klikk på ledetekstene i skjemaet. Blir tilhørende skjemaobjekt aktivert?