Hopp til hovedinnhold

Hørsel

Nedsatt hørsel er alt fra lett hørselstap, hvor en kan ha problemer med å oppfatte normal tale ved bakgrunnsstøy, til stort hørselstap hvor en ikke er i stand til å oppfatte tale eller andre lyder. I Norge i dag er det over en million personer med nedsatt hørsel.

  Utfordringer og muligheter

  De fleste hørselshemmede bruker talespråk, men er samtidig avhengig av visuell informasjon. Personer med nedsatt hørsel kan ha utfordringer med å oppfatte innholdet i en film eller lydfil og behøver å få alt innhold presentert som tekst.

  For å kunne oppfatte hva som blir sagt, må det være god hørbarhet. Det innebærer at det ikke er bakgrunnsstøy. Mange bruker munnavlesing, og må derfor kunne se munnen til den som snakker, og lyssettingen må være god.

  Det skilles mellom talespråklige og tegnspråklige personer med nedsatt hørsel. Noen er tospråklige. De som er helt døve og bruker tegnspråk, vil ha stor nytte av å få informasjon på tegnspråk i tillegg til tekst.

  Døvblinde benytter skjermlesere og punktskrift for å forstå tekstinnhold på nettsider, inkludert alternativ tekst for bilder.

  Årsaker til hørselstap

  Nedsatt hørsel kan være medfødt og skyldes arv, eller komplikasjoner i svangerskapet. Andre får nedsatt hørsel senere i livet som et resultat av for eksempel kraftig støy, ulykke eller sykdom.

  Særlig unge er utsatt for skader på hørselen fordi mange hører musikk på et skadelig høyt volum gjennom hodetelefoner og øreplugger. Unge er også utsatt for et skadelig lydnivå på utesteder og idrettsarrangementer.

  Eldre får ofte nedsatt hørsel. Dette skyldes aldersforandringer i det indre øret, hørselsnerven og i de sentrale hørselsbanene.

  Høreapparat og CI – teknologiske muligheter

  For personer med hørselshemming finnes ulike typer høreapparater som kan kobles sammen med teleslynger og forsterkere, som kan brukes sammen med datamaskiner. I tillegg er blåtann en teknologi som gir flere muligheter, men som vil leve side om side med teleslynge i flere år fremover. Først når alle høreapparatbrukere har fått mulighet for blåtann i sitt høreapparat vil denne teknologien overta helt for teleslynge. Hjelpemidlene gjør at brukeren kan forsterke lyder og/eller filtrere bort forstyrrende lyd.

  På slutten av 80-tallet startet man å operere inn cochlea implantat (CI) i Norge. CI er et hjelpemiddel som gjennom elektrisk stimulering av hørselsnerven kan gi døve og sterkt hørselshemmede mulighet til å oppfatte lyd, det har medført at de fleste som fødes døve kan få mulighet til hørsel, men de fleste trenger hjelp til tale- og lyttetrening.

  Selv om man har gode høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler har brukerne behov for et godt lydmiljø og ulike hørselshjelpemiddel.

  Hva kan du gjøre?

  Nedsatt hørsel kan få konsekvenser for kommunikasjon og deltakelse. Det viktigste du kan gjøre for å lage tilgjengelig nettinnhold for personer med nedsatt hørsel, er å tekste videoene dine og ha transkripsjoner for alt lydinnhold, for eksempel en podkast. Døvblinde bruker skjermleser og leser punktskrift, så de trenger tilgjengelig innhold, inkludert tekstalternativ for bilder.

  Mer om hørsel på andre nettsider