Hopp til hovedinnhold

Hørsel

Det er vanlig å bruke begrepet hørselshemmet om alle som har nedsatt hørsel, fra de med lettere hørselstap til døve.

På denne siden

  Utfordringer og muligheter

  Personer med hørselshemming kan ha problemer med å høre innholdet i en film eller lydfil og behøver å få innholdet presentert i tekst.

  Det er viktig å skille mellom personer som er født døve og dermed har tegnspråk som sitt morsmål og personer som har vokst opp med hørsel og dermed har norsk som morsmål, men som blitt døve senere i livet. Innen visse deler av døvebevegelsen betrakter man seg mindre som funksjonsnedsatt og mer som en språklig minoritet med egen kultur.

  Barndomsdøve vokser ofte opp i fullstendig tegnspråklige miljøer. Dette er viktig for læring og språkutvikling, men innebærer at skriftlig norsk i praksis blir et fremmedspråk. Det er betydelig vanskeligere å lære seg talte språk om man ikke kan høre. Det betyr at mange barndomsdøve har stort behov for tegnspråklig informasjon. Derfor behøver denne målgruppen videoer på tegnspråk for å selvstendig kunne ta til seg informasjon på nettet.

  Døvblinde benytter skjermlesere og punktskrift.

  Ulike typer hørselshemming

  Nedsatt hørsel kan være medfødt og skyldes arv, komplikasjoner i svangerskapet eller under fødselen. Andre får nedsatt hørsel senere i livet. Årsaken kan være påførte skader og sykdommer, som for eksempel kraftig støy eller hjernehinnebetennelse.

  Det er flest personer med nedsatt hørsel blant eldre. Dette skyldes aldersforandringer i det indre øret, hørselsnerven og i de sentrale hørselsbanene.

  Hjelpemiddel

  For personer med hørselshemming finnes ulike typer høreapparater som kan kobles sammen med teleslynger og forsterkere som kan brukes sammen med datamaskiner. Hjelpemidlene gjør at brukeren kan forsterke lyder og/eller filtrere bort forstyrrende lyd. Det er stor variasjon i hvilke funksjoner de benytter i hjelpemidlene sine.

  Når høreapparater ikke er tilstrekkelig, finnes hørselsimplantat som lar personer med kraftig hørselshemming og døve oppfatte lyd. Et implantat resulterer i de fleste tilfeller i at en person går fra å knapt høre noe overhodet, til å høre som en person med middels til alvorlig hørselshemming. Brukeren har fortsatt behov for et godt lydmiljø og hørselshjelpemiddel.

  Tips for å sjekke din løsning

  I tabellen gir vi noen eksempler på hvordan du kan sjekke nettsidene dine med tanke på brukere med hørselshemming. Merk at denne er ment som veiledning, og ikke skal brukes til å sjekke om du imøtekommer lovkravene. Enkelte av punktene er koblet til anbefalinger, ikke krav.

  Forutsetning Løsning Enkel test
  Brukere behøver å kunne lese det de ikke kan høre. Presentere tekstalternativ til video og lydfiler. Skru av lyden og kontroller om du fortsatt kan forstå innholdet.
  Brukere med tegnspråk som morsmål har begrenset leseferdighet. Presentere viktig informasjon på tegnspråk (ikke lovkrav, kun anbefalt). Tenk over hva som er den viktigste informasjonen din, og se om det eksisterer tegnspråkversjon av dette.