Hopp til hovedinnhold

Kognisjon

Brukere med kognitive funksjonsnedsettelser kan ha vanskeligheter med ta til seg og bearbeide informasjon. Å lage forståelig innhold for denne målgruppen, handler mye om god og effektiv kommunkasjon.

På denne siden

  Utfordringer og muligheter

  Personer med kognitive funksjonsnedsettelser kan ha problemer med å forstå bare tekst. Derfor er det viktig å kombinere tekst med bilder, illustrasjoner, film og lyd. Jo flere ulike måter du informerer på, kan desto flere ta til seg innholdet.

  Når det gjelder selve teksten er det alltid viktig å skrive enkelt og forståelig, å forklare vanskelige ord og å formatere teksten godt. Formulering av tekst og presentasjon av innhold er særlig viktig for disse målgruppene.

  For mange med kognitive utfordringer er det derfor viktig at

  • informasjonsstruktur og navigering er logisk, intuitiv og konsekvent
  • objekter utformes slik at brukeren forstår hvilke som er viktige og i hvilken rekkefølge de skal benyttes
  • brukeren får støtte til å gjøre riktig med hjelp av tydelige instruksjoner
  • brukeren får hjelp av forståelige feilmeldinger dersom noe blir feil
  • lang eller komplisert informasjon deles opp i kortere deler
  • steg i en prosess nummereres slik at brukeren vet hvor hun befinner seg

  Jo tydeligere grensesnittet er, desto lettere er det for brukerne å finne fram og ta til seg informasjonen.

  Ulike funksjonsnedsettelser

  Kognitiv svikt gir problemer med å bearbeide informasjon. Det er mange typer av kognitive funksjonsnedsettelser. For eksempel kan brukerne ha problemer med å

  • forstå, oppfatte og bearbeide sanseinntrykk
  • konsentrere seg
  • huske (redusert korttidsminne)
  • løse problem
  • lære seg hvordan ting virker
  • fullføre oppgaver

  Funksjonsnedsettelsene kan være medfødt eller de kan komme senere i livet. Når vi snakker om kognisjon, snakker vi om et vidt spekter. Det kan være lese- og skrivevansker som dysleksi eller dyskalkuli. Eller det kan være autisme, Asperger, Downs, ADHD, ADD, demens, afasi, utviklingshemming, hjerneslag, hodeskader og ulike typer av psykiske sykdommer.

  Hjelpemiddel

  Brukere med lese- og skrivevansker kan benytte opplesingsverktøy og hjelpemiddel som gjør at de kan forandre skrifttype, farger og størrelse på teksten.

  Brukere med andre former for kognitive funksjonsnedsettelser kan benytte hjelpemidler til for eksempel påminnelser og organisering. Mange av disse finnes både i analoge og digitale funksjoner, men det finnes ingen spesifikke hjelpemidler for å tilrettelegge for menneske-maskin-interaksjonen til disse målgruppene.

  Tips for å sjekke din løsning

  I tabellen gir vi noen eksempler på hvordan du kan sjekke nettsidene dine med tanke på brukere med kognitive funksjonsnedsettelser. Merk at denne er ment som veiledning, og ikke skal brukes til å sjekke om du imøtekommer lovkravene. Enkelte av punktene er koblet til anbefalinger, ikke krav.

  Forutsetning Løsning Enkel test
  Brukeren har behov for å selv kunne velge hvordan han får informasjonen presentert. Tilby en kombinasjon av tekst, bilde, illustrasjon, film og lyd. Vurder om tekst er den beste måten å presentere informasjonen din på, og om informasjonen som er best egnet som tekst også kan presenteres på annen måte.
  Brukeren må kunne endre utseendet på tekst og bakgrunn. Separer innhold fra design, bruk for eksempel stilark (CSS). Forsøk å slå av stilarket (CSS) i nettleseren. Er det mulig å forstå innholdet og bruke funksjonaliteten?
  Brukeren har behov for at nettstedet er logisk og konsekvent å bruke. Sørg for at navigasjon og lenker ser like ut, er plassert og fungerer på samme måte på hele nettstedet. Spør en kollega som ikke kjenner nettstedet om å ta stikkprøver for å sjekke om lenker og navigasjon er utformet og plassert på en konsekvent måte.
  Brukeren har behov for at nettstedet er logisk og konsekvent å bruke. Bruk samme tekster og grunnoppsett på alle skjema. Hvis du har flere skjema på ditt nettsted, sjekk at skjemafelt med samme formål heter det samme, at knapper for innsending ser like ut og er plassert likt, samt at rekkefølgen på skjemafelt og knapper er mest mulig lik.
  Brukeren har problemer å forstå kompleks informasjon. La brukeren se feilbeskrivelser samtidig som det er mulig å korrigere feilen. Gjør bevisste feil i et skjema og forsøk innsending. Kan du lese feilbeskrivelsene samtidig som kan korrigere feilen?
  Brukeren har problemer med å forstå kompleks informasjon. Skriv enkelt og forståelig. Del opp lange tekster. Be en person som ikke jobber med det aktuelle temaet om å lese instruksjonen og se om hun forstår.
  Brukeren behøver lang tid for hver oppgave. La brukeren selv bestemme tidsgrenser. Fyll inn i et skjema. Ta en lang pause midt i utfyllingen. Får du mulighet til å gjenoppta det du holdt på med, eller forsvinner all data?
  Brukeren behøver lang tid for hver oppgave. Begrens mengden informasjon brukeren må oppgi (ikke lovkrav, kun anbefalt). Trenger du all den informasjonen du krever av brukeren?