Hopp til hovudinnhald

Digitalisering og universell utforming i opplæringssektoren

Å bli utestengt frå skule og utdanning grunna manglande universell utforming, kan få store konsekvensar. Derfor kontrollerer vi om digitale læremiddel og andre ikt-løysingar i opplæring og utdanning er universelt utforma Vi gjer også kartleggingar av bruk av digitale læremiddel, læringsplattformer og digitale samhandlingsløysingar.

Å bli utestengt frå skule og utdanning grunna manglande universell utforming, kan få store konsekvensar. Derfor kontrollerer vi om digitale læremiddel og andre ikt-løysingar i opplæring og utdanning er universelt utforma Vi gjer også kartleggingar av bruk av digitale læremiddel, læringsplattformer og digitale samhandlingsløysingar.