Hopp til hovudinnhald

Statistikk og rapportar

Statistikk, analyse og kartleggingar av universell utforming av ikt, digitale brukarar, barrierar og utanforskap.

Statistikk, analyse og kartleggingar av universell utforming av ikt, digitale brukarar, barrierar og utanforskap.