Statistikk, analyse og kartleggingar av universell utforming av ikt, digitale brukarar, barrierar og utanforskap.