Hopp til hovudinnhald

Oppdatert regelverk som følgje av webdirektivet (WAD) er no klart

Endra regelverk om dei nye krava om universell utforming av ikt er no kunngjort i ei forskriftsendring. Offentleg sektor skal følgje nye krav frå 1. februar 2023.

10. jan 2022

Forskrifta er endra som følgje av nye krav i forbindelse med webdirektivet. Dei nye krava frå EU betyr totalt 14 nye tekniske krav, inkludert synstolking av videoopptak. I tillegg kjem krav om tilgjengelegheitserklæring, og krav om universell utforming av nye intranett og ekstranett.

Tilgjengelegheitserklæring

Uutilsynet lagar ei løysing for tilgjengelegheitserklæring som er obligatorisk for offentlege verksemder å bruke.

Synstolking vert utsett

Synstolking vert utsett inntil vidare. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) vil avklare dei økonomiske konsekvensane av kravet før det vert innført.

Privat sektor

Privat sektor skal framleis følgje dagens krav, og vert ikkje påverka av endringane.

Lenke til ny forskrift på Lovdata.

Les meir i nyheitssaka på Regjeringen.no.