Hopp til hovedinnhold

Løsningsforslag for nettsider Synstolking av video

Synstolking er å gi en beskrivelse av levende bilder slik at svaksynte og blinde får tilgang til innholdet som ikke blir formidlet gjennom tale.

  Introduksjon

  Synstolking brukes ofte i spillefilmer, teater, sportsarrangement og lignende for å forklare hva som skjer på scenen eller skjermen. Også informasjonsfilmer på nettet kan inneholde viktig informasjon som bare presenteres visuelt.

  Løsninger som møter kravene i forskriften

  Fra 1. februar 2024 skal videoopptak som blir publisert i offentlig sektor være synstolket.

  Anbefalinger utover kravene i forskriften

  Selv om forskriften ikke stiller krav til synstolking av video, er det flere suksesskriterier i WCAG 2.0 som er relevante.

  Formidling av visuelt innhold

  Synstolkingen gjør du med en fortellerstemme som tydelig skiller seg fra øvrige stemmer og lyder i videoen. Fortelleren formidler hva som skjer i videoen når ingen snakker, for eksempel personer som kommer inn i rommet, oppførsel og kroppspråk.

  Synstolking av video presenteres som et separat lydspor som spilles av sammen med lyden fra videoen.

  Utvidet synstolking

  Dersom videoen inneholder mye visuell informasjon kan du benytte en utvidet synstolking. Da pauses selve videoen mens synstolkingen går mer i detalj på å beskrive den visuelle informasjonen.

  Desto viktigere den visuelle informasjonen i videoen er, desto viktigere er det å legge inn synstolking av denne informasjonen. Da kan det også være relevant å synstolke på flere språk.

  Tydelig lydbilde

  Synstolkingen bør ikke komme i konflikt med andre lyder i videoen, som musikk, trafikkstøy og annen bakgrunnslyd. Hvis nødvendig, må du tone disse lydene ned for å gi rom for synstolking.