Hopp til hovudinnhald

Digitale barrierar

Brot på regelverket for universell utforming av ikt kan føre til at personar eller grupper heilt eller delvis vert utestengde frå å delta på dei digitale samfunnsarenaene. Dette skapar digitale barrierar og risiko for digitalt utanforskap.

Brot på regelverket for universell utforming av ikt kan føre til at personar eller grupper heilt eller delvis vert utestengde frå å delta på dei digitale samfunnsarenaene. Dette skapar digitale barrierar og risiko for digitalt utanforskap.