Brot på regelverket for universell utforming av ikt kan føre til at personar eller grupper heilt eller delvis vert utestengde frå å delta på dei digitale samfunnsarenaene. Manglande universell utforming vert derfor omtala som barrierar for digital deltaking. 

Digitale barrierar

Brot på regelverket for universell utforming av ikt kan føre til at personar eller grupper heilt eller delvis vert utestengde frå å delta på dei digitale samfunnsarenaene. Manglande universell utforming vert derfor omtala som barrierar for digital deltaking.