Hopp til hovudinnhald

Fredag blei lovforslaget for WAD sendt til endeleg handsaming i Stortinget.

14. april 2021

Lovforslaget er publisert, og du kan lese Prop. 141 LS (2020-2021) Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger) på nettstaden til Regjeringa.

Følg handsaminga av lovforslaget om WAD i Stortinget.

Les Offisielt frå statsråd 9. april 2021.

Bakgrunn

I Noreg har vi lovkrav til universell utforming av ikt. Med EUs webdirektiv får vi fleire krav. WAD står for Web Accessibility Directive, som EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner. Kulturdepartementet, saman med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jobbar med nasjonal gjennomføring av direktivet.