Nettsteder

Et nettsted skal følge kravene om universell utforming. Kravene er deler av WCAG-standarden, som vi har delt opp i både prinsipp og tema for å gjøre det lettere for deg å finne ut hva du skal gjøre for å oppfylle kravene. Vi har også laget løsningsforslag med eksempler knyttet til de ulike temaene og innholdstypene.

Mann i grønn skjorte og briller står holder en laptop uten innhold