Et nettsted skal følge kravene om universell utforming. Kravene er deler av standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), som vi har delt opp i både prinsipp og tema for å gjøre det lettere for deg å finne ut hva du skal gjøre for å oppfylle kravene. Vi har også laget løsningsforslag med eksempler knyttet til de ulike temaene og innholdstypene.

Nettsteder

Et nettsted skal følge kravene om universell utforming. Kravene er deler av standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), som vi har delt opp i både prinsipp og tema for å gjøre det lettere for deg å finne ut hva du skal gjøre for å oppfylle kravene. Vi har også laget løsningsforslag med eksempler knyttet til de ulike temaene og innholdstypene.

Mann i grønn skjorte og briller står holder en laptop uten innhold