Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 4.1.3 Statusbeskjeder (Nivå AA)

KORT FORTALT: Brukeren skal få statusbeskjeder om viktige endringer på nettsiden uten at det gir kontekstendring.

I innhold som implementeres ved hjelp av oppmerkingsspråk, kan statusbeskjeder bestemmes programmatisk gjennom rolle eller egenskaper, slik at de kan presenteres for brukeren med hjelpemiddelteknologi uten å få fokus.

Formål

Formålet med suksesskriteriet er å sikre at brukeren får statusbeskjeder og blir oppmerksom på viktige endringer eller oppdateringer på nettsiden. Med rett koding, blir innholdet i statusbeskjeder lest opp av skjermlesere.

Kravet gjelder spesifikt for tilfeller der nytt innhold blir lagt til på siden, uten at det gir brukeren en kontekstendring. Kontekstendringer avbryter brukeren nettopp gjennom å endre fokus, og tar brukerens oppmerksomhet. Eksempler på kontekstendringer er å åpne et nytt vindu, å flytte fokus til en annen komponent, å gå til en ny side eller å endre sideinnholdet i betydelig grad.

Kravet er spesielt ment å ivareta

 • blinde
 • personer med nedsatt syn
 • personer med nedsatt kognisjon

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Suksesskriteriet gjelder endringer i innholdet som blir levert gjennom statusbeskjeder.

Det er to kriterier som til sammen avgjør om noe er definert som en statusbeskjed:

 1. Beskjeden gir brukeren informasjon om
  • en handling er vellykket gjennomført
  • en ventetilstand i innholdet
  • framdriften av en prosess eller
  • at det finnes feil
 2. Beskjeden er ikke levert via en kontekstendring.

Eksempler på statusbeskjeder er:

 • informasjon om hvor mange søketreff som resulterte fra et søk på nettstedet
 • informasjon om hvor mange varer som ligger i handlekurven på en nettbutikk, etter at brukeren har lagt en ny vare i kurven
 • feilmeldinger ved utfylling med feil inndata i skjema
 • informasjon om at deler av innholdet laster etter at brukeren har aktivert en prosess
 • framdriftsanimasjon som viser hvor langt deler av innholdet er kommet med å laste inn
 • etter innsending av skjema, får brukeren opp en tekst som sier at skjemaet er sendt inn

Unntak

Beskjeder som blir levert gjennom en kontekstendring regnes ikke som en statusbeskjed.

Informasjon kan legges til på nettsiden, uten at det samsvarer med definisjonen på en statusbeskjed. For eksempel regnes ikke selve søketreffene fra et søk som en statusbeskjed. Tekst som sier noe om at søket pågår, eller hvor mange treff søket har resultert i, regnes derimot som statusbeskjeder.

Andre ting som ikke regnes som statusbeskjeder er

 • feilmeldinger som vises i dialogbokser
 • menyer som vises eller forsvinner ved aktivering
 • sporvalg i skjema, der nye skjemafelt blir lagt til som følge av bestemte svar på spørsmål.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: