Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 2.5.4 Bevegelsesaktivering (Nivå A)

KORT FORTALT: Funksjonalitet som kan betjenes med å bevege enheten eller ved brukerbevegelse, skal også kunne betjenes med brukergrensesnittkomponenter.

Funksjonalitet som kan betjenes med å bevege enheten eller gjennom brukerbevegelser, kan også betjenes med brukergrensesnittkomponenter og kan slås av for å forhindre utilsiktet aktivering, unntatt ved følgende punkter:

  • Støttet grensesnitt: Bevegelsen er brukt for å betjene funksjonalitet gjennom et grensesnitt som er tilgjengelighetsstøttende.
  • Avgjørende: Bevegelsen er avgjørende for funksjonaliteten, og det vil gjøre aktiviteten ugyldig.

Formål

Formålet med suksesskriteriet er å sikre at funksjonalitet som brukes gjennom å flytte på enheten eller gjennom bevegelser, også kan gjøres gjennom å bruke vanlige brukergrensesnittkomponenter.

Mobile enheter har ofte sensorer som registrerer inndata. Dette omfatter blant annet akselerometer og gyroskop. Gjennom disse sensorene kan enheten registrere for eksempel hvilken retning den blir holdt eller om den blir ristet.

Eksempler på dette er:

  • Brukeren kan snu på enheten for å gå til neste eller forrige side.
  • Brukeren kan bevege enheten rundt for å se på ulike deler av et bilde.
  • Brukeren kan lukke en app ved å riste på enheten.

Webinnhold kan også bruke bevegelser og gester som blir registrert gjennom et webkamera eller andre sensorer.

Kravet er spesielt ment å ivareta

  • personer med nedsatt motorikk

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Suksesskriteriet omfatter funksjonalitet som brukes gjennom å flytte på enheten eller gjennom bevegelser/gester.

Unntak

Følgende er ikke omfattet av kravet:

  • Bevegelser for å bruke innholdet gjennom et grensesnitt som støtter tilgjengelighet.
  • Bevegelser som er nødvendig for funksjonaliteten, og der et alternativ vil gjøre aktiviteten ugyldig. Eksempler på dette er skritteller, som er avhengig av å registrere bevegelse for å telle antall steg.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: