Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Funksjonalitet som kan betjenes med å bevege enheten eller ved brukerbevegelse, skal også kunne betjenes med brukergrensesnittkomponenter.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Funksjonalitet som kan betjenes med å bevege enheten eller gjennom brukerbevegelser med enheten, kan også betjenes med brukergrensesnittkomponenter og kan slås av for å forhindre utilsiktet aktivering, unntatt ved følgende punkter:

  • Støttet grensesnitt: Bevegelsen er brukt for å betjene funksjonalitet gjennom et grensesnitt som er tilgjengelighetsstøttende.
  • Avgjørende: Bevegelsen er avgjørende for funksjonaliteten, og det vil gjøre aktiviteten ugyldig.

  Formål

  Hensikten med suksesskriteriet er å sørge for at funksjonalitet som brukes med å gjøre ulike typer bevegelser med selve enheten eller brukerbevegelser, også kan brukes med vanlige brukergrensesnittkomponenter. Brukeren skal også kunne slå av bevegelsesaktivering.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer med nedsatt motorikk.

  Tilsynets tolking

  Kravet gjelder etter ordlyden kun i situasjoner der innholdet har funksjonalitet som kan brukes med bevegelsesaktivering, enten med å bevege på selve enheten eller gjennom brukerbevegelser.

  Eksempler på bevegelsaktivering er:

  • Brukeren snur på enheten for å gå til neste eller forrige side.
  • Brukeren beveger enheten rundt for å se på ulike deler av et bilde.
  • Brukeren lukker en nettside eller en app ved å riste på enheten.
  • Brukeren gir tommel opp mot webkameraet for å godkjenne en handling, for eksempel sende inn et skjema.

  Det er gjort to unntak fra kravet i ordlyden i selve suksesskriteriet:

  • Støttet grensesnitt: Bevegelsen er brukt for å betjene funksjonalitet gjennom et grensesnitt som er tilgjengelighetsstøttende.
   • Dette er funksjoner som støttes av brukernes hjelpemiddelteknologi og tilgjengelighetsfunksjonene i nettlesere og andre brukeragenter. Et eksempel at brukeren har øyesporingsprogramvare som bruker kameraet til å oppdage øyebevegelser for å flytte musepekeren.
  • Avgjørende: Bevegelsen er avgjørende for funksjonaliteten, og det vil gjøre aktiviteten ugyldig.
   • Eksempel er funksjonalitet som registrerer steg gjennom enhetens bevegelser, for eksempel Google Fit eller tilsvarende.

  Begrepene Funksjonalitet, Brukergrensesnittkomponenter, Tilgjengelighetsstøttende og Avgjørende er definert i WCAGs ordliste.

  I forståartikkelen er det presisert at kravet ikke gjelder indirekte bevegelser, for eksempel gjennom et tastatur, mus eller hjelpemiddelteknologi. Videre gjelder det heller ikke romlige bevegelser, for eksempel når brukeren beveger seg fra punkt A til B, der bevegelsene blir registrert med GPS-sensor.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på. Det er to kumulative vilkår, som begge må være oppfylt.

  Krav til samsvar

  For funksjonalitet som kan brukes med å bevege enheten eller gjennom brukerbevegelser, gjelder følgende:

  • Funksjonaliteten kan også brukes med vanlige brukergrensesnittkomponenter og
  • Brukeren kan slå av bevegelsesaktivering av innhold via innstillinger gitt av innholdsprodusent eller i brukeragenter.
  • Kravet gjelder med mindre:
   • Støttet grensesnitt: Bevegelsen er brukt for å betjene funksjonalitet gjennom et grensesnitt som er tilgjengelighetsstøttende.
   • Avgjørende: Bevegelsen er avgjørende for funksjonaliteten, og det vil gjøre aktiviteten ugyldig.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Eksempel på vanlige brukergrensesnittkomponenter er lenker og knapper.

  Mobile enheter har ofte sensorer om registrerer inndata, for eksempel akselerometer og gyroskop. Enheten kan derfor registrere for eksempel i hvilken retning den blir holdt, eller om den blir ristet. Webinnhold kan også bruke bevegelser som blir registrert gjennom et webkamera eller andre sensorer.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: