WCAG 2.1-standarden 2.5.3 Ledetekst i navn (Nivå A)

KORT FORTALT: Brukere som bruker visuelle ledetekster skal også kunne bruke kodede ledetekster.

For brukergrensesnittkomponenter med ledetekster som inneholder tekst eller bilder av tekst, inneholder navnet teksten som presenteres visuelt.

Merk: Beste praksis er at navnet starter med teksten som står i ledeteksten.

Dette er en uoffisell oversettelse av suksesskriteriet. Original tekst på engelsk finner du på W3Cs nettsider.

Formål

WCAG 2.1

Dette er et framtidig krav og gjelder ikke per i dag. Kravet trer først i kraft med innføringen av WAD.

Formålet med suksesskriteriet er å sikre at personer som bruker de visuelle ledetekstene også kan bruke de programmeringsmessig bestemte (dvs. kodede) ledetekstene.

Et eksempel på dette er personer som bruker taleinput. Dersom den synlige og den kodede ledeteksten er den samme, kan disse brukerne da lese inn den synlige ledeteksten, og pekeren blir passert i rett skjemafelt.

Dersom den synlige og den kodede ledeteksten ikke er identisk, vil brukerne oppleve at de ikke får plassert pekeren i rett skjemafelt, selv om de leser inn rett ledetekst.

Kravet er spesielt ment å ivareta personer som bruker stemmestyring. Dette omfatter

  • personer med nedsatt motorikk
  • personer med nedsatt kognisjon

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Brukergrensesnittkomponenter som for eksempel skjemaelement og knapper, som har ledetekster som inneholder tekst eller bilder av tekst.

Unntak

Ingen kjente unntak.

Eksempel på samsvar

Brukergrensesnittkomponenter har en ledetekst i koden som

  • er identisk med den synlige ledeteksten,
  • starter med den synlige ledeteksten eller
  • inneholder den synlige ledeteksten på en eller annen måte, og de ordene som er i den synlige ledeteksten er sammenhengende og kommer i samme rekkefølge.

Eksempel på feil

Ledeteksten i koden er ikke identisk, eller starter ikke, med den synlige ledeteksten.

Det er også et brudd dersom den kodede ledeteksten inneholder de samme ordene som den synlige ledeteksten, men der ordene ikke kommer samlet, eller er i en annen rekkefølge.

Kommentar

Ledeteksten i koden kan gjerne inneholde mer informasjon enn den synlige ledeteksten. Det er anbefalt at ledeteksten i koden starter med innholdet i den synlige ledeteksten.