Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 2.5.3 Ledetekst i navn (Nivå A)

KORT FORTALT: Brukere som bruker visuelle ledetekster skal også kunne bruke kodede ledetekster.

For brukergrensesnittkomponenter med ledetekster som inneholder tekst eller bilder av tekst, inneholder navnet teksten som presenteres visuelt.

Formål

Formålet med suksesskriteriet er å sikre at personer som bruker de visuelle ledetekstene også kan bruke de programmeringsmessig bestemte (dvs. kodede) ledetekstene.

Et eksempel på dette er personer som bruker taleinput. Dersom den synlige og den kodede ledeteksten er den samme, kan disse brukerne da lese inn den synlige ledeteksten, og pekeren blir passert i rett skjemafelt.

Dersom den synlige og den kodede ledeteksten ikke er identisk, vil brukerne oppleve at de ikke får plassert pekeren i rett skjemafelt, selv om de leser inn rett ledetekst.

Kravet er spesielt ment å ivareta personer som bruker stemmestyring. Dette omfatter

  • personer med nedsatt motorikk
  • personer med nedsatt kognisjon

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Brukergrensesnittkomponenter som for eksempel skjemaelement og knapper, som har ledetekster som inneholder tekst eller bilder av tekst.

Unntak

Ingen kjente unntak.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: