Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 2.5.1 Pekerbevegelser (Nivå A)

KORT FORTALT: Innhold på nettsiden skal kunne brukes med enkel pekerinput.

All funksjonalitet som bruker flerpunkt eller stibaserte gester for betjening, kan betjenes med en enkelt peker uten stibasert gest, med mindre flerpunkt eller en stibasert gest er avgjørende.

Formål

Formålet med suksesskriteriet er å sikre at brukere kan bruke innholdet på nettsiden med enkel pekerinput, fra for eksempel mus eller berøringsskjerm. Dette er viktig for brukere som ikke kan trykke flere plasser på skjermen samtidig, eller som ikke kan bevege pekeren i bestemte mønster.

Kravet er spesielt ment å ivareta

  • personer med nedsatt håndfunksjon eller nedsatt motorikk
  • personer med nedsatt kognisjon

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Kravet gjelder for funksjonalitet som bruker mer enn enkel pekerinput. Dette omfatter

  • input fra flere punkter samtidig. Eksempler på dette er zooming med å knipe fingrene på berøringsskjerm eller trykk med to eller tre fingre.
  • at brukeren må bevege pekeren i et bestemt mønster. Eksempler på dette er peking/sveiping i en bestemt retning eller tegning av en bestemt form. Slike mønster kan tegnes opp med å bruke mus, en finger på berøringsskjerm, joystick eller andre pekeenheter.

Unntak

Kravet gjelder ikke dersom det er nødvendig med input fra flere punkter samtidig eller at brukeren må bevege pekeren i et bestemt mønster for å bruke innholdet. Eksempler på dette er å skrive inn en håndskreven signatur.

Merk at frie dra og slipp-handlinger ikke regnes som mønsterbaserte handlinger i dette suksesskriteriet.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: