WCAG 2.1-standarden 2.5.1 Pekerbevegelser (Nivå A)

KORT FORTALT: Innhold på nettsiden skal kunne brukes med enkel pekerinput.

All funksjonalitet som bruker flerpunkt eller stibaserte gester for betjening, kan betjenes med en enkelt peker uten stibasert gest, med mindre flerpunkt eller en stibasert gest er nødvendig.

Merk: Dette kravet gjelder webinnhold som tolker pekerbevegelser (det vil si at dette kravet gjelder ikke handlinger som blir brukt for å betjene brukeragenten eller kompenserende teknologi).

Dette er en uoffisell oversettelse av suksesskriteriet. Original tekst på engelsk finner du på W3Cs nettsider.

Formål

WCAG 2.1

Dette er et framtidig krav og gjelder ikke per i dag. Kravet trer først i kraft med innføringen av WAD.

Formålet med suksesskriteriet er å sikre at brukere kan bruke innholdet på nettsiden med enkel pekerinput, fra for eksempel mus eller berøringsskjerm. Dette er viktig for brukere som ikke kan trykke flere plasser på skjermen samtidig, eller som ikke kan bevege pekeren i bestemte mønster.

Kravet er spesielt ment å ivareta

  • personer med nedsatt håndfunksjon eller nedsatt motorikk
  • personer med nedsatt kognisjon

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Kravet gjelder for funksjonalitet som bruker mer enn enkel pekerinput. Dette omfatter

  • input fra flere punkter samtidig. Eksempler på dette er zooming med å knipe fingrene på berøringsskjerm eller trykk med to eller tre fingre.
  • at brukeren må bevege pekeren i et bestemt mønster. Eksempler på dette er peking/sveiping i en bestemt retning eller tegning av en bestemt form. Slike mønster kan tegnes opp med å bruke mus, en finger på berøringsskjerm, joystick eller andre pekeenheter.

Unntak

Kravet gjelder ikke dersom det er nødvendig med input fra flere punkter samtidig eller at brukeren må bevege pekeren i et bestemt mønster for å bruke innholdet. Eksempler på dette er å skrive inn en håndskreven signatur.

Merk at frie dra og slipp-handlinger ikke regnes som mønsterbaserte handlinger i dette suksesskriteriet.

Eksempel på samsvar

All funksjonalitet som krever input fra flere punkter samtidig eller der brukeren må bevege pekeren i et bestemt mønster, kan brukes med enkel pekerinput, som ikke er avhengig av at brukeren beveger pekeren i et bestemt mønster.

Eksempler på enkel pekerinput er

  • med mus og andre pekerenheter: Klikk, dobbeltklikk, klikk og hold.
  • på berøringsskjerm: Trykk, dobbelttrykk, lange trykk.

Nettsiden kan for eksempel tilby brukergrensesnittkomponenter som en reserveløsning for sammensatte pekerbevegelser. Eksempel på dette er knappene + (pluss) og - (minus) for å zoome inn og ut av et kart; en handling som ellers blir løst ved å knipe fingrene på berøringsskjerm.

Eksempel på feil

Det er ikke mulig å bruke enkel pekerinput på funksjonalitet som krever input fra flere punkter samtidig eller der brukeren må bevege pekeren i et bestemt mønster.

Kommentar

Suksesskriteriet gjelder kun webinnhold som tolker pekerbevegelser. Kravet gjelder ikke pekerbevegelser som blir brukt for å betjene nettleseren eller hjelpemidler.

Det er heller ikke et krav om at all funksjonalitet må kunne brukes ved hjelp av et pekergrensesnitt. Det er kun krav til at innhold som kan brukes ved hjelp av et pekergrensesnitt, også skal kunne brukes med enkel pekerinput.

Å tilby tastatursnarveier eller andre brukergrensesnitt som ikke er et pekergrensesnitt, er ikke tilstrekkelig for å oppnå samsvar med kravet.