Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Innhold på nettsiden skal kunne brukes med enkel pekerinput.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  All funksjonalitet  som bruker flerpunkt eller stibaserte gester for betjening, kan betjenes med en enkelt peker uten stibasert gest, med mindre flerpunkt eller en stibasert gest er avgjørende.

  MERKNAD: Dette kravet gjelder nettinnhold som tolker pekerbevegelser (det vil si at dette kravet gjelder ikke handlinger som er nødvendige for å betjene brukeragenten eller hjelpemiddelteknologi).

  Formål

  Hensikten med suksesskriteriet er å sikre at brukere kan bruke innholdet med enkel pekerinndata med ulike pekeenheter, ferdigheter og hjelpemiddelteknologi.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer med nedsatt motorikk eller nedsatt kognisjon.

  Tilsynets tolking

  Kravet gjelder etter ordlyden kun i situasjoner der selve innholdet forutsetter at brukeren trykker flere steder på skjermen samtidig eller beveger pekeren i bestemte mønster.

  Det forutsetter at en bruker nettstedet eller appen på en enhet med berøringsskjerm, for eksempel smarttelefon eller nettbrett.

  Kravet ivaretar brukere som ikke er i stand til å trykke flere steder på skjermen samtidig, eller som ikke kan bevege pekeren i bestemte mønster.

  Ifølge merknaden til suksesskriteriet gjelder kravet ikke for pekerbevegelser for å betjene brukeragenter eller hjelpemiddelteknologi.

  Etter ordlyden er det unntak fra kravet i situasjoner der flerpunkt eller stibaserte gester er avgjørende. Et eksempel på dette er en signatur.

  Begrepene Funksjonalitet, Enkelt pekerbevegelse og Avgjørende er definert i WCAGs ordliste.

  Eksempel på enkelt pekerbevegelse er ifølge definisjonen og forståartikkelen, pekerinndata som fungerer med ett kontaktpunkt med skjermen, herunder enkelttrykk og -klikk, dobbelttrykk og -klikk, lange trykk eller trykk og hold og dra og slipp.

  Inndata fra flere punkter samtidig (flerpunkts gest): Eksempler er zooming med å knipe fingrene på berøringsskjerm eller trykk med to eller tre fingre.

  Flerpunkt eller stibasert gjest innebærer at brukeren tar i bruk pekeren (startpunktet), utfører en bevegelse med pekeren som er innom minst ett mellompunkt, før pekeren legges ned (endepunktet). Fordi bevegelsen krever at brukeren er innom minst et bestemt mellompunkt, regnes dette som en flerpunkts- eller stibasert gest, selv om ikke alle punktene er definert.

  Inndata ved at brukeren må bevege pekeren i et bestemt mønster (Stibasert gest): Eksempler er peking/sveiping i en bestemt retning eller tegning av en bestemt form. Slike mønster kan tegnes opp med å bruke mus, en finger på berøringsskjerm, joystick eller andre pekeenheter.

  Eksempel fra forståartikkelen, er at et nyhetsnettsted har en karusell der smakebiter på aktuelle nyheter kan flyttes til presentasjonsrammen med en rask horisontal sveipebevegelse. I tillegg har nyhetskarusellen frem- og tilbakeknapper som sørger for at brukeren kan bla mellom ulike saker med en enkelt pekerbevegelse, i stedet for med sveiping. Begrepet presentasjonsramme (viewport) er definert i WCAGs ordliste.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  • All funksjonalitet som krever at brukeren benytter flerpunktgest eller stibasert gest, skal kunne betjenes med en enkelt pekerbevegelse.
   • Med mindre flerpunktgest eller stibasert gest er avgjørende.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Tilsynet har inntil videre bare laget testregel for dette kravet for enheter med berøringsskjerm. Vi avgrenser mot desktop og bruk av musepeker. Vi viser til Retningslinje 2.5 Inndatametode som sier følgende: «Gjør det enklere for brukerne å betjene funksjonalitet gjennom andre inndatametoder enn tastatur».

  Bruk med tastatur testes og vurderes etter suksesskriterium 2.1.1 Tastatur.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: