Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Bruk nyttige og tydelige sidetitler.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Nettsider har titler som beskriver den aktuelle sidens emne eller formål.

  Formål

  Når hver nettside har en beskrivende sidetittel er det enklere for brukeren å orientere seg på nettstedet og finne relevant innhold, uten å måtte lese innholdet først.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer uten syn eller med nedsatt syn, personer med nedsatt bevegelsesevne eller styrke, og personer med nedsatt kognisjon.

  Tilsynets tolking

  Sidetittelen lar brukeren raskt identifisere temaet eller formålet med nettsiden.

  Begrepet Nettside er definert i WCAGs ordliste.

  Etter ordlyden, er det ikke krav om unike sidetitler per nettside på nettstedet. Det er tilstrekkelig at tittelen er beskrivende for den nettsiden sidetittelen gjelder for.

  Sidetittelen trenger ikke nødvendigvis være lik første overskrift på nettsiden eller tittelen på et dokument, også andre ting kan være tilstrekkelig identifikasjon.

  Krav til samsvar

  • Sidetittelen er korrekt kodet i det oppmerkingsspråket som er brukt.
  • Sidetittelen gir en relevant beskrivelse av sidens tema eller formål.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for dokumenter.

  Kommentar

  Sidetittel må ikke forveksles med hovedoverskrift på nettstedet. Sidetittel ligger i <title>-elementet, som er nøstet i <head>-elementet i starten av HTML-koden.

  Det er sidetittelen som er synlig i nettleserfanen.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.