Hopp til hovedinnhold

Sidetittel presenteres øverst i vinduet eller i fanen i nettleseren, og er også det første som leses av opplesende hjelpemiddel.

  Introduksjon

  Mange brukere benytter sidetittelen som del av navigeringen, blant annet for å finne tilbake til den aktuelle siden ved mange åpne faner i nettleseren. Den er også nyttig for søkemotoroptimalisering, samt hvis brukeren ønsker å legge siden i sine favoritter.

  Løsninger som møter kravene i forskriften

  Sidetittelen legges inn ved hjelp av <title> innenfor <head>-elementet. Den skal inneholde en beskrivelse av den spesifikke siden og navnet på nettstedseier. Kodeeksempel på sidetittel:

  <head>
  ...
  <title>Sidetittel (Navigasjon) | Universell utforming – Digdir</title>
  ...
  </head>

  Test av sidetittel (navigasjon)

  Test opp mot lovkravene

  For å vite om en løsning oppfyller lovkravene, er det viktig med kunnskap om kravene og at du tester innholdet.

  Tilsynets testprosedyrer er utviklet for å sjekke om en løsning er i samsvar med de 35 suksesskriteriene i WCAG 2.0, som utgjør minimumskravene etter forskriften. Testprosedyrene gir gyldige og pålitelige målinger opp mot minimumskravene.

  For hvert krav, kalt suksesskriterium, finner du kort informasjon om formålet, brukssituasjoner og tilhørende testregler for det aktuelle kravet. For sidetittel (navigasjon) gjelder:

  Anbefalinger utover kravene i forskriften

  Sidetittelen bør innledes med beskrivelse av den spesifikke siden for best mulig brukeropplevelse, ikke med virksomhetens navn. Ettersom det er begrenset plass på nettleserfanen, vil den spesifikke informasjonen bare bli presentert visuelt dersom den kommer først. For brukere med opplesende hjelpemiddel tar det lengre tid å komme til saken når den spesifikke teksten kommer sist.