Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Bruk tekst i stedet for bilder av tekst.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Dersom teknologien som brukes kan håndtere den visuelle presentasjonen, brukes det tekst i stedet bilder av tekst til å formidle informasjon, unntatt i følgende tilfeller:

  • Kan tilpasses: Bildet av tekst kan visuelt tilpasses til brukerens krav.
  • Avgjørende: En bestemt presentasjon av tekst er avgjørende for informasjonen som formidles.

  MERKNAD: Logoer (tekst som utgjør en del av en logo eller et varemerkenavn) anses som avgjørende.

  Formål

  Hensikten med kravet er å sikre at bilder av tekst bare benyttes i den grad det er nødvendig.

  Dersom en likevel må bruke bilder av tekst, legger en til rette for at bildet kan tilpasses av brukeren dersom teknologien støtter endringer.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer med nedsatt syn eller nedsatt kognisjon.

  Tilsynets tolking

  Bilde av tekst er å presentere tekst som noe annet enn tekst.

  Begrepene Tekst, Bilde av tekst, Visuelt tilpasses og Avgjørende er definert i WCAGs ordliste.

  Å bruke bilde av tekst, i stedet for tekst, skal som hovedregel unngås. Av den grunn skal bilde av tekst bare benyttes i tilfeller der det ikke er praktisk mulig å presentere innholdet på en annen måte.

  Bilde av tekst omfatter ifølge merknad til definisjonen ikke tekst som er del av et bilde som inneholder annet vesentlig visuelt innhold, for eksempel bilde av bygninger i en by, som også omfatter skilt med tekst eller bilde av bøker i en bokhylle.

  Videre er bilde av tekst etter ordlyden tillatt i tilfeller der en bestemt presentasjon av tekst er avgjørende for informasjonen som formidles. I enkelte situasjoner, kan det være nødvendig å bruke bilde av tekst for å oppnå en bestemt visuell effekt.

  Ifølge forståartikkelen til suksesskriteriet er dette når:

  • Det ikke er mulig å oppnå ønsket visuell effekt ved å formattere teksten
  • En ønsket visuell effekt ikke er mulig å presentere i de vanligste nettleserne
  • Presentasjonen krever bruk av teknologi eller fremgangsmåter som ikke er i samsvar med WCAG

  Videre er bilde av tekst ifølge ordlyden tillatt å bruke dersom bildet kan visuelt tilpasses brukerens behov. Det betyr etter definisjonen at skrifttype, størrelse, farge og bakgrunn kan endres.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  • Bilde av tekst kan visuelt tilpasses brukerens behov.
   • Skrifttype, størrelse, farge og bakgrunn kan endres eller
  • Bilde av tekst er brukt fordi en bestemt presentasjon av innholdet er avgjørende.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter

  Kommentar

  Verktøy som tester kontrast automatisk, klarer ikke å fange opp, og vurdere om den aktuelle teksten er omfattet av unntakene i kravet. Det vil si om bildet av tekst kan tilpasses eller er avgjørende.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.