Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 1.4.5 Bilder av tekst (Nivå AA)

KORT FORTALT: Bruk tekst i stedet for bilder av tekst.

Hvis teknologien som brukes kan håndtere den visuelle presentasjonen, brukes det tekst i stedet for bilder av tekst til å formidle informasjon, unntatt i følgende tilfeller:

  • Kan tilpasses: Bildet av tekst kan visuelt tilpasses til brukerens krav.
  • Nødvendig: En bestemt presentasjon av tekst er nødvendig for informasjonen som formidles.

    Merknad: Logoer (tekst som utgjør en del av en logo eller et varemerkenavn) anses som nødvendige.

    Løsningsforslag og eksempler

    Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget:

    Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.