1.4.10 Dynamisk tilpasning (Reflow. Nivå AA)

KORT FORTALT: Innhold skal kunne endres til 400 prosent størrelse ved 1280 piksler bredde, uten tap av informasjon eller funksjonalitet.

Innholdet kan presenteres uten tap av informasjon eller funksjonalitet og uten at brukeren må rulle i to dimensjoner ved

  • innhold som ruller loddrett med en bredde som tilsvarer 320 CSS-piksler
  • innhold som ruller vannrett med en høyde som tilsvarer 256 CSS-piksler

Deler av innholdet som krever rulling i to dimensjoner for å ivareta bruk eller meningsinnhold er unntatt.

Merk: 320 CSS-piksler tilsvarer en presentasjonsramme som er 1280 CSS-piksler bred ved 400 prosent forstørring. For webinnhold som er utformet for å rulle vannrett (for eksempel med vannrett tekst), tilsvarer 256 CSS-piksler en presentasjonsramme som er 1024 piksler høy ved 400 prosent forstørring.

Merk: Eksempler på innhold som krever todimensjonalt layout er bilder, kart, diagram, video, spill, presentasjoner, datatabeller og grensesnitt der det er nødvendig med synlige verktøylinjer mens brukeren endrer på innholdet.

Dette er en uoffisell oversettelse av suksesskriteriet. Original tekst på engelsk finner du på W3Cs nettsider.

Formål

WCAG 2.1

Dette er et framtidig krav og gjelder ikke per i dag. Kravet trer først i kraft med innføringen av WAD.

Formålet med kravet er å sikre at brukere kan forstørre innholdet og lese det i én enkelt kolonne.

Når innholdet er zoomet inn til 400 prosent-visning, brekkes innholdet om til én kolonne. Da er det ikke nødvendig å rulle i mer enn en retning og innholdet blir lettere å lese. Dersom innholdet strekker seg utover rammene på nettleservinduet/skjermen, må brukeren rulle horisontalt for å lese innholdet. Da er det vanskelig å følge linjene med tekst.

Støtte for «reflow» er også kjent som responsivt design.

Kravet er spesielt ment å ivareta

  • personer med nedsatt syn

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Alt innhold på nettsiden.

Unntak

Innhold som krever todimensjonalt layout for å ivareta bruk og betydning er unntatt kravet. Dette gjelder for eksempel

  • grafikk og video
  • datatabeller
  • brukergrensesnitt, for eksempel en WYSIWYG-editor, som har verktøylinjer

Eksempel på samsvar

Brukeren skal ha tilgang til samme informasjon og funksjonalitet. Suksesskriteriet er oppfylt, så lenge det er mulig å få tak i innhold og funksjonalitet enten direkte, det er mulig å hente fram via en mekanisme på nettsiden (for eksempel via en hamburgermeny), eller det finnes via en lenke.

Bredden på 320 CSS-piksler tilsvarer et nettleservindu som er 1280 piksler bredt og hvor innholdet er zoomet opp til 400 %-visning.

Kravet gjelder både språk som skrives horisontalt og språk som skrives vertikalt. På norsk, som er et språk som skrives horisontalt, ruller nettsiden vanligvis vertikalt. Da er det et brudd på suksesskriteriet dersom nettsiden krever horisontal rulling.

Eksempel på feil

Det er ikke mulig å bruke nettsiden uten å måtte rulle i begge retninger (bortsett fra unntakene).

Kommentar

Nettlesere på mobiltelefoner og nettbrett tilbyr ikke reflow på samme måte som nettlesere på PC. For mobile enheter er mangel på reflow et «user agent support issue» og ikke et brudd. Dette suksesskriteriet ivaretar at brukerne kan forstørre innholdet uten å måtte rulle i begge retninger.

Suksesskriterie 1.4.4 Endring av tekststørrelse gjelder i tillegg, og det skal også være mulig å forstørre teksten til 200 %-visning. Dersom teksten blir mindre når brukeren zoomer inn, skal det fortsatt finnes en måte å forstørre teksten på.

Det er ikke et krav at det skal være mulig å forstørre teksten til 200 % ved alle brekkpunkter i et responsivt design. Det et tilstrekkelig at det er mulig å forstørre teksten i en av visningene.