Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Innhold skal kunne endres til 400 % størrelse ved 1280 piksler bredde, uten tap av informasjon eller funksjonalitet.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Innholdet kan presenteres uten tap av informasjon eller funksjonalitet og uten at brukeren må rulle i to dimensjoner ved:

  • Innhold som ruller loddrett med en bredde som tilsvarer 320 CSS-piksler
  • Innhold som ruller vannrett med en høyde som tilsvarer 256 CSS-piksler

  Deler av innholdet som krever rulling i to dimensjoner for å ivareta bruk eller meningsinnhold er unntatt.

  MERKNAD: 320 CSS-piksler tilsvarer en presentasjonsramme som er 1280 CSS-piksler bred ved 400 % forstørrelse. For nettinnhold som er utformet for å rulle vannrett (for eksempel med loddrett tekst), tilsvarer 256 CSS-piksler en presentasjonsramme som er 1024 piksler høy ved 400 % forstørrelse.

  MERKNAD: Eksempler på innhold som krever todimensjonalt layout er bilder, kart, diagram, video, spill, presentasjoner, datatabeller og grensesnitt der det er nødvendig med synlige verktøylinjer mens brukeren endrer på innholdet.

  Formål

  Hensikten med kravet er å sikre at brukere kan forstørre innholdet og lese det i én enkelt kolonne eller spalte, det vil si uten at det er nødvendig å scrolle i to retninger. Da blir det lettere for brukeren å følge teksten og skumlese innholdet.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer med nedsatt syn.

  Tilsynets tolking

  Innhold skal etter ordlyden med tilhørende merknader kunne endres til 400 % størrelse, uten at brukeren må scrolle i to retninger, og uten tap av informasjon eller funksjonalitet.

  Begrepene CSS-piksel og Presentasjonsramme er definert i WCAGs ordliste.

  Brukeragenter for teknologier som HTML, CSS og PDF, har metoder for dynamisk tilpasning (reflow). Det betyr at innholdet tilpasser seg til bredden på presentasjonsrammen (viewport). Innholdet vil tilpasse seg, slik at det ligger innenfor nettleservinduet når brukeren zoomer, for å forstørre innholdet til 400 %. Det innebærer vanligvis at innholdet presenteres for brukeren i én kolonne.

  På norsk, et språk som skrives og leses vannrett (bortover), scroller nettsiden vanligvis loddrett (nedover). Da er det brudd på suksesskriteriet dersom nettsiden også krever vannrett (bortover) scrolling, når brukeren zoomer til 400 % og har en presentasjonsramme som tilsvarer 320 CSS-piksler.

  Ifølge teknikk G206, kan en også oppfylle kravet ved å tilby en alternativ versjon. Den endrer visning (layout) av den aktuelle nettsiden, dersom brukeren er nødt til å scrolle i to retninger i vanlig visning. En slik alternativ versjon skal gis via en mekanisme på samme nettside, for eksempel en knapp eller en lenke.

  Suksesskriteriet har etter ordlyden unntak for innhold som trenger todimensjonal layout for å ivareta bruk eller meningsinnhold. Eksempler på slikt innhold, er ifølge merknaden til kravet, blant annet

  • grafikk og video
  • datatabeller
  • presentasjoner
  • grensesnitt som krever synlige verktøylinjer

  Innhold eller funksjonalitet skal ikke havne utenfor presentasjonsrammen, legge seg over annet innhold, kuttes av eller lignende.

  I følge forståartikkelen er kravet likevel ikke til hinder for bruk av trunkering, samt annen plassering av innhold eller funksjonalitet på nettstedet. Det er for eksempel tilstrekkelig at alt innholdet presentes for brukeren via en mekanisme som en hamburgermeny eller en lenke.

  Eksempel på at innhold eller funksjonalitet går tapt:

  • Tekst blir kuttet av eller skjult
  • Tekst legger seg over annen tekst
  • Tekst havner utenfor presentasjonsrammen, og det er ikke mulig å scrolle for å få tak i innholdet
  • Brukeren får ikke tilgang til ledetekster, verktøytips eller skjemaelementer i forstørret visning
  • Brukeren får ikke tilgang til tekst eller funksjonalitet som er trunkert når innholdet aktiveres eller får fokus

  Presisering om apper

  På grunn av at skjermstørrelser på smarttelefoner endres, velger tilsynet å teste kravet for apper med en bredde på 360 CSS-piksler. Det produseres og brukes få modeller med en skjermstørrelse på 320 CSS-piksler. En app som bryter kravet når den testes med 360 CSS-piksler, oppfyller ikke kravet.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på. Det vanligste er å bruke responsivt design.

  Merk: Apper testes i stående visning med en bredde på 360 CSS-piksler.

  Krav til samsvar

  Brukeren får tilgang til samme informasjon og funksjonalitet, uten å måtte scrolle i to dimensjoner:

  • Innhold som ruller loddrett med en bredde som tilsvarer 320 CSS-piksler (tilsvarer desktop nettleservindu (viewport) satt til en bredde på 1280 CSS-piksler ved 400 % forstørrelse) og
  • Alt innhold og funksjonalitet kan nås og brukes eller
  • Innhold som ruller vannrett med en høyde som tilsvarer 256 CSS-piksler (tilsvarer desktop nettleservindu (viewport) satt til en høyde på 1024 CSS-piksler ved 400 % forstørrelse) og
  • Alt innhold og funksjonalitet kan nås og brukes eller

  Brukeren får tilgang til samme informasjon og funksjonalitet i en alternativ versjon av nettsiden, via en mekanisme og

  • mekanismen for å endre visning (layout) ligger på samme nettside og
  • mekanismen endrer visning (layout) av nettsiden og
  • alternativ versjon krever ikke at brukeren scroller i to retninger

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Ifølge forståartikkelen kombinerer ikke nettlesere på mobiltelefoner og nettbrett, dynamisk tilpasning og forstørring på samme måte som nettlesere på PC. For mobile enheter er mangel på reflow et «user agent support issue» og ikke et brudd.

  Suksesskriterium 1.4.4 Endring av tekststørrelse gjelder i tillegg til 1.4.10 Dynamisk tilpasning (Reflow). Det skal være mulig å forstørre teksten til 200 %. Dersom teksten blir mindre når brukeren zoomer inn, skal det fortsatt finnes en måte å forstørre teksten på. Det kreves ikke at det er mulig å forstørre teksten til 200 % ved alle brekkpunkter i et responsivt design. Det er tilstrekkelig at det er mulig å forstørre teksten i en av visningene

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: