Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 1.4.10 Dynamisk tilpasning (Reflow. Nivå AA)

KORT FORTALT: Innhold skal kunne endres til 400 prosent størrelse ved 1280 piksler bredde, uten tap av informasjon eller funksjonalitet.

Innholdet kan presenteres uten tap av informasjon eller funksjonalitet og uten at brukeren må rulle i to dimensjoner ved:

  • innhold som ruller loddrett med en bredde som tilsvarer 320 CSS-piksler
  • innhold som ruller vannrett med en høyde som tilsvarer 256 CSS-piksler

Deler av innholdet som krever rulling i to dimensjoner for å ivareta bruk eller meningsinnhold er unntatt.

Formål

Formålet med kravet er å sikre at brukere kan forstørre innholdet og lese det i én enkelt kolonne.

Når innholdet er zoomet inn til 400 prosent-visning, brekkes innholdet om til én kolonne. Da er det ikke nødvendig å rulle i mer enn en retning og innholdet blir lettere å lese. Dersom innholdet strekker seg utover rammene på nettleservinduet/skjermen, må brukeren rulle horisontalt for å lese innholdet. Da er det vanskelig å følge linjene med tekst.

Støtte for «reflow» er også kjent som responsivt design.

Kravet er spesielt ment å ivareta

  • personer med nedsatt syn

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Alt innhold på nettsiden.

Unntak

Innhold som krever todimensjonalt layout for å ivareta bruk og betydning er unntatt kravet. Dette gjelder for eksempel

  • grafikk og video
  • datatabeller
  • brukergrensesnitt, for eksempel en WYSIWYG-editor, som har verktøylinjer

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: