WCAG 2.1-standarden 1.3.4 Visningsretning (Nivå AA)

KORT FORTALT: Brukeren må få velge om innholdet skal vises i liggende eller stående retning.

Innholdet begrenser ikke visning og bruk til en bestemt visningsretning, som stående eller liggende, med mindre en bestemt visningsretning er nødvendig.

Merk: Eksempler på at en bestemt visningsretning kan være nødvendig er en sjekk (bank), en piano-app, lysark for en prosjektor eller TV, eller innhold i virtuell virkelighet der en todimensjonal visning ikke er aktuelt.

Unntak: Dette kravet dekker ikke tilfeller der innhold eller funksjonalitet går tapt på grunn av skjermoppløsning, zoom, eller størrelsen på skjermen.

Dette er en uoffisell oversettelse av suksesskriteriet. Original tekst på engelsk finner du på W3Cs nettsider.

Formål

WCAG 2.1

Dette er et framtidig krav og gjelder ikke per i dag. Kravet trer først i kraft med innføringen av WAD.

Formålet med suksesskriteriet er å sikre at innhold på mobile flater blir vist i den retningen som brukeren foretrekker, enten portrett eller landskap. Kravet sikrer at innholdet vises i den samme retningen/visningen som enheten er i.

Noen nettsteder har begrensninger på at nettstedet bare kan vises i portrettvisning eller landskapsvisning. Dette er et problem for brukere som ikke kan snu skjermen, fordi de for eksempel har fastmontert mobiltelefonen i en bestemt visning på en rullestol eller lignende.

Kriteriet er spesielt ment å ivareta

  • personer med nedsatt håndfunksjon
  • personer med nedsatt syn

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Kriteriet gjelder nettsider, all type innhold.

Unntak

Tilfeller der en bestemt skjermretning er nødvendig, er unntatt fra kravet. Det er for eksempel en banksjekk, en piano-app, lysark i en presentasjon eller innhold i virtuell virkelighet (VR), hvor det ikke er hensiktsmessig å snu skjermretningen.

Eksempel på samsvar

Det er mulig å vise innholdet i både stående og liggende visning. Brukeren får tilgang til samme innhold.

Dette kan gjøres for eksempel ved at

  • nettsiden bruker CSS som tillater både liggende og stående visning (responsivt design).
  • innhold blir lagt under knapper, som lar brukeren få tilgang til innholdet i ulike visninger. For eksempel at brukeren får tilgang til menyen på nettstedet ved å klikke på en hamburgerknapp.

Eksempel på feil

Det er mulig å vise innholdet bare i enten stående eller liggende visning (bortsett fra i visse situasjoner nevnt over).

Kommentar

Kravet må testes på en enhet som tillater skjermrotasjon, for eksempel nettbrett eller mobiltelefon.