Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Brukeren må få velge om innholdet skal vises i liggende eller stående retning.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Innholdet begrenser ikke visning og bruk til en bestemt visningsretning, som stående eller liggende, med mindre en bestemt visningsretning er avgjørende.

  MERKNAD: Eksempler på at en bestemt visningsretning kan være avgjørende er en sjekk (bank), en piano-app, lysark for en projektor eller TV, eller innhold i virtuell virkelighet der endring av visningsmodus ikke er aktuelt.

  Formål

  Hensikten med kravet er å sikre at innholdet kan bli vist og brukt i den retningen brukeren foretrekker, på enheter som støtter rotasjon av skjermen.

  Eksempler på slike enheter er smarttelefon og nettbrett.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer med nedsatt motorikk eller håndfunksjon, og personer med nedsatt syn

  Tilsynets tolking

  Kravet gjelder for alle typer innhold.

  Innholdsprodusenter skal som hovedregel ikke begrense innholdets visningsretning, slik at det følger enhetens innstillinger eller visningsretning.

  Innholdet skal etter ordlyden i kravet både kunne vises og brukes i begge retninger.

  Ifølge forståartikkelen, er endringer i innhold eller funksjonalitet på grunn av skjermstørrelse, ikke dekket av kravet.

  Det følger av ordlyden i suksesskriteriet at det er unntak fra kravet, dersom en bestemt visningsretning er avgjørende.

  Begrepet Avgjørende er definert i WCAGs ordliste.

  Unntaket dekker situasjoner der det aktuelle innholdet bare kan forstås i en bestemt visningsretning, eller der teknologien begrenser valg av visningsretning.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  • Det er mulig å vise og bruke innholdet både i stående og liggende retning, med mindre en bestemt visningsretning er avgjørende.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Ordlyden i kravet, åpner ikke for å oppfylle kravet med bruk av mekanisme for å endre visningsretning, der denne er låst. Tilsynet legger avgjørende vekt på ordlyden, selv om teknikk G214 tilsier at dette er en mulighet

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: