Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 1.3.4 Visningsretning (Nivå AA)

KORT FORTALT: Brukeren må få velge om innholdet skal vises i liggende eller stående retning.

Innholdet begrenser ikke visning og bruk til en bestemt visningsretning, som stående eller liggende, med mindre en bestemt visningsretning er avgjørende.

Formål

Formålet med suksesskriteriet er å sikre at innhold på mobile flater blir vist i den retningen som brukeren foretrekker, enten portrett eller landskap. Kravet sikrer at innholdet vises i den samme retningen/visningen som enheten er i.

Noen nettsteder har begrensninger på at nettstedet bare kan vises i portrettvisning eller landskapsvisning. Dette er et problem for brukere som ikke kan snu skjermen, fordi de for eksempel har fastmontert mobiltelefonen i en bestemt visning på en rullestol eller lignende.

Kriteriet er spesielt ment å ivareta

  • personer med nedsatt håndfunksjon
  • personer med nedsatt syn

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Kriteriet gjelder nettsider, all type innhold.

Unntak

Tilfeller der en bestemt skjermretning er nødvendig, er unntatt fra kravet. Det er for eksempel en banksjekk, en piano-app, lysark i en presentasjon eller innhold i virtuell virkelighet (VR), hvor det ikke er hensiktsmessig å snu skjermretningen.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: