Hopp til hovedinnhold
02. september 2022

Som alle andre virksomheter i offentlig sektor må også vi i Uu-tilsynet lage tilgjengelighetserklæringer for våre nettløsninger innen 1. februar 2023. Tilsynet har to nettløsninger, uutilsynet.no og uustatus.no, og må derfor lage to tilgjengelighetserklæringer ved hjelp av løsningen på uustatus.no.

Den 3. oktober starter utrullingen, og i løpet av oktober skal alle offentlige virksomheter få tilgang til uustatus.no. Virksomhetene vil motta et brev med informasjon og PIN-kode der de vanligvis mottar brev som går via eFormidling.

Det er flere ting virksomhetene bør gjøre allerede nå, for å være klare til å fylle ut erklæringene når de får tilsendt PIN-kode. Nedenfor beskriver vi hvordan vi i tilsynet jobbet for å forberede oss til å fylle ut våre erklæringer.

Kartlegging av nettstedet

Vårt arbeid startet med å kartlegge løsningene våre for å få oversikt over hvilke minstekrav i regelverket vi har feil og mangler på. Siden de to løsningene våre er ganske ulike, brukte vi to ulike fremgangsmåter for å velge ut hvilke sider vi skulle teste.

Uutilsynet.no er en stor løsning, med mange sider, og variert innhold som har blitt utviklet gradvis over flere år. Her valgte vi å gjøre et sideutvalg med 25 sider, som inkluderte ulike typer innhold som lister, listeartikler, blogginnlegg, statistikk, rapporter, nyheter, tekst, grafer, diagram, lenker, video, knapper, bilder osv. På denne måten fikk vi et representativt utvalg sider, som dekket alle sidetyper, moduler og innholdstyper vi har brukt på nettstedet. Ved å gjøre dette sideutvalget har vi også lagt et godt grunnlag for å kunne rette feil på alle sider på nettstedet da samme typer feil ofte går igjen i tilsvarende moduler og sidetyper.

For uustatus.no som er en helt ny nettløsning og som er mye mindre omfattende i form av sidetyper, moduler og innhold, valgte vi å teste alle sidene. Dette medførte et sideutvalg på 22 sider og omfattet alt fra forsiden, innloggingssider og personvernerklæring til de enkelte sidene i skjema for utfylling av tilgjengelighetserklæring.

Testing av løsningene opp mot lovkravene

For begge løsningene gjennomførte vi tester med alle de 47 minstekravene i regelverket slik at vi kan svare på spørsmål for hvert enkelt krav. For kravene i WCAG 2.0 er tilsynets testprosedyrer for nettsteder et nyttig verktøy som kan forenkle arbeidet. Tilsynet har foreløpig ikke laget testregler for kravene i WCAG 2.1, så der baserte vi oss på tolkningsarbeidet som er gjort og veiledningen om WCAG 2.1-standarden.

For å gjøre arbeidet med testing håndterlig og effektivt, valgte vi å fordele kravene mellom flere teknologer. Deretter jobbet vi oss systematisk gjennom sideutvalgene og testet ca. 20-30 elementer for hver testregel. For hver test beskrev vi hvilken side vi testet på, og hvilket element vi testet. Der vi fant feil tok vi et skjermbilde, med eller uten koden ut ifra behov, og markerte feilene med figurer og piler. Disse skjermbildene lagret vi i egne mapper for hvert krav, og gjorde tilgjengelig for alle som var involvert i testingen. Ved å dokumentere feilene på denne måten er det både enkelt å gå tilbake og kontrollere om elementet har blitt registrert riktig, og det er mer oversiktlig når feilene skal gjennomgås og rettes.

Kvalitetssikring og retting av feil

Selv om vi har kommet godt i gang med arbeidet, har vi en del igjen å gjøre før erklæringene skal være på plass innen 1. februar 2023. Neste steg i prosessen for vår del, er at testresultatene skal kvalitetssikres for å sørge for at alt er gjort riktig, før vi deretter sender de registrerte feilene til utviklerne og nettredaktøren for retting.

Etter hvert som feilene blir rettet, vil vi gjøre en retest for å kontrollere at de har blitt rettet på en tilfredsstillende måte. Dersom vi fremdeles finner feil, vil vi vurdere om det ikke er mulig å rette de på nåværende tidspunkt og notere en begrunnelse for dette, samt lage en plan for når og hvordan rettingen skal foregå. Eventuelt vil vi sende de til utviklerne og nettredaktøren for en ny runde med retting. Under dette arbeidet kan vi bruke WCAG-sjekkliste for utfylling av tilgjengelighetserklæring til å notere om vi følger kravene og eventuelle begrunnelser for manglende etterlevelse og annen informasjon vi skal fylle inn i erklæringen. Denne sjekklisten kan gjøres tilgjengelig for alle som er involvert i testarbeidet, og kan være til god hjelp når vi skal samordne testresultater og svar. Listen kan også fungere som en tilleggsdokumentasjon for virksomhetene internt.

Oppretting og utfylling av tilgjengelighetserklæringer

Når arbeidet med testing og retting er fullført, og vi får varsel om å logge inn på uustatus.no, vil vi logge oss inn med bankID, virksomhetens org.nr og PIN-kode. Der oppretter vi en ny erklæring for hver av de to løsningene og registrerer testresultatene. Siden vi allerede har testet løsningene, og kommer til å formulere gode begrunnelser på forhånd, kommer arbeidet med å fylle ut erklæringen til å være gjort på kort tid. Dersom vi ønsker å fylle ut erklæringen over flere dager, er det heller ikke noe problem, for vi kan når som helst lagre en kladd, og fortsette registreringen på et senere tidspunkt. I tillegg til de konkrete spørsmålene til kravene i tilgjengelighetserklæringen, skal vi også registrere noen generelle opplysninger om nettstedene, som navn, nettadresse, hvem som har tilgang, og hvem som har testet og vurdert dem. Vi skal også legge inn en tilbakemeldingsfunksjon slik at brukerne av nettløsningene våre kan gi oss tilbakemeldinger knyttet til universell utforming via telefon, epost eller kontaktskjema.

Produsering og publisering

Til slutt produserer vi erklæringene, og publiserer lenkene til erklæringene i footeren på hver av nettløsningene.

Finn mer informasjon og hjelp til å komme i gang på vår samleside om tilgjengelighetserklæring.

Teknolog Rebecka Marie Nilsen
Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Rebecka Marie Nilsen

Rebecka Marie Nilsen er teknolog i Tilsynet for universell utforming av ikt i Digitaliseringsdirektoratet.

Forfatter

Teknolog Rebecka Marie Nilsen
Rebecka Marie Nilsen
Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet

Kommentarer (2)

Som svar på av Safa Al-Nashy (ikke bekreftet)

M

Malin Øvrebø

01. februar 2023

Hei :)
Takk for at du gir beskjed. Har rettet lenka.
Hilsen Malin Øvrebø, nettredaktør.

Kommenter

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Er du et menneske?
5 + 6 =
Løs dette enkle mattespørsmålet og skriv inn svaret. For eksempel: For 1+3, skriv inn 4.