Hopp til hovudinnhald

Digitale barrierar avdekka i statusmålingar

Statusmålingar vert gjennomført for å gi eit overordna bilde av status for universell utforming av ikt og peike ut område og verksemder som er aktuelle for tilsyn. Statusmålingane er ein del av tilsynet si samla områdeovervaking.

Statusmålingar vert gjennomført for å gi eit overordna bilde av status for universell utforming av ikt og peike ut område og verksemder som er aktuelle for tilsyn. Statusmålingane er ein del av tilsynet si samla områdeovervaking.