Hopp til hovedinnhold

Rapport

Tilgjengelige automater. Status for universell utforming av selvbetjeningsautomater

Tilsynet for universell utforming av ikt har gjennomført en statusmåling av et utvalg automater. Hensikten med kartleggingen var å undersøke om grunnleggende krav for å komme seg til og betjene automaten er oppfylt, og å kartlegge hvilke barrierer brukerne møter når de skal bruke en selvbetjeningsautomat.

08. november 2016

Kravene til universell utforming omfatter, i tillegg til utforming av selve automaten, krav til tilkomst og området hvor automaten er plassert. Kravene skal sikre at alle har likeverdige muligheter til å komme frem til og bruke automater, som også er formålet med regelverket om universell utforming av ikt.

Difi-notatet Tilgjengelige automater. Status for universell utforming av selvbetjeningsautomater – 2015 viser resultatene fra statusmålingen Difi gjennomførte høsten 2015. I denne statusmålingen ble 39 selvbetjeningsautomater, hos 36 virksomheter, på Oslo City og Oslo sentralbanestasjon undersøkt. Undersøkelsen er den første av sitt slag i Norge.

Selvbetjeningsautomatene er ikke tilgjengelige nok

Statusmålingen viser at selvbetjeningsautomatene ikke er tilgjengelige nok. Om lag halvparten av alle selvbetjeningsautomater er i strid med kravene til universell utforming, og spesielt tilgangen til automatene er for dårlig. Over en tredjedel av automatene bryter kravene om betjeningsområde og tilkomst.

Vi har undersøkt utvalgte krav knyttet til bruk av selvbetjeningsautomatene, som tilsynet mener er viktig for likeverdig samfunnsdeltakelse. Følgende tema er undersøkt:

  • Tilkomst og betjeningsområdet rundt automaten
  • Krav til betjeningshøyde
  • Vinkel på skjerm og tastatur
  • Utforming av tastatur

Tilkomst og betjeningsområdet er for dårlig

Omtrent halvparten av automatene bryter kravet i forskriften om tilkomst frem til automaten, og én av tre automater bryter kravene knyttet til betjeningsområdet rundt automaten. Dette er krav som er viktig for å sikre likeverdig samfunnsdeltakelse, slik at alle har mulighet til å komme frem til og bruke automaten. Ofte er utplasserte varehyller årsaken til at tilkomsten og betjeningsområdet foran automaten er for dårlig. Dette er avvik som er enkelt og tilnærmet kostnadsfritt å endre, slik at tilkomsten blir god.

Vinkel på skjerm og tastatur er ikke god nok

Over halvparten av selvbetjeningsautomatene bryter kravet i forskriften om korrekt vinkel på skjermen og korrekt vinkel på talltastatur. Automater som er justerbare har bedre etterlevelse av regelverket enn fastmonterte automater. Et godt tips kan derfor være å montere automaten på et justerbart stativ eller i en justerbar brakett.

Utforming av tastatur er bra

Statusmålingen viser at tastatur i stor grad er i samsvar med kravene i forskriften. Det er kun eldre selvbetjeningsautomater som avviker fra kravene, hvor plassering av kommandotaster og utforming av taktile, altså følbare, merker ikke var i samsvar med forskriften.

Produsenter av maskinvare leverer i stor grad selvbetjeningsautomater ferdig med talltastatur. Denne statusmålingen viser at utforming av talltastatur i stor grad er standardisert og at de fleste selvbetjeningsautomatene blir levert med et talltastatur som tilfredsstiller kravene i forskriften.