Hopp til hovudinnhald

Camilla Stolp er produktutviklar i Norsk helsenett og deltok både med innlegg og som deltakar i panelsamtalen Inkluderingsrådet i sesjonen om digitalt utanforskap under Digitaliseringskonferansen 2023. I dette opptaket ser du innlegget hennar om korleis Helsenorge let brukarane få lov til å bestemme sjølv i kva grad dei ynskjer å vere digitale.