Hopp til hovudinnhald

EUs Web Accessibility Directive (WAD) vart i dag vedtatt innlemma i EØS-avtalen. EFTA-landa har fått gjennomslag for sine ønske om tilpassing av direktivets fristar.

I dag er det vedtatt at EUs webdirektiv vert innlemma i EØS-avtalen. Direktivet skal gjere nettløysingar meir tilgjengelege for alle, ved at nettstader og appar må følgje skjerpa krav til universell utforming.

Lovforslaget vert lagt fram for Stortinget i vårsesjonen.

Les meir i nyheit på Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine nettsider.