WCAG 2.0-standarden

Forskrift om universell utforming av ikt-løsninger stiller krav om at nettsteder og apper må oppfylle 35 av 61 suksesskriterium i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. Oversikten viser de 35 minstekravene, i tillegg til 1.2.3 og 1.2.5 om synstolking. Krav om synstolking vil gjelde for offentlig sektor fra 2023.