Hopp til hovedinnhold

Errata til norsk oversettelse av WCAG 2.0

Her finner du oversikt over feil i den norske oversettelsen av WCAG 2.0 som ble oppdaget etter at oversettelsen var ferdigstilt den 26. september 2011.

Oversikten gjelder bare feil som ble oppdaget i oversettelsesarbeidet, ikke selve WCAG 2.0.

For feil i den opprinnelige, engelske versjonen av WCAG 2.0, se errata til WCAG 2.0 på engelsk.

Oversikt over feil

Ingen feil er meldt inn.

Melde inn feil

Ønsker du å melde inn en feil?

Send en e-post til Haakon Aspelund i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Deltasenteret (nå: Bufdir) koordinerte arbeidet med den norske oversettelsen.

Om oversettelsesarbeidet

Bakgrunn

Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 ble vedtatt i 2008. Arbeidet med en norsk oversettelse av WCAG 2.0 startet i 2010, og en offisiell versjon ble godkjent av World Wide Web Consortium (W3C) i 2011.

Målet har vært en mest mulig korrekt oversettelse av WCAG 2.0 fra engelsk. Det har ikke vært aktuelt å lage nye retningslinjer eller tilpassinger til norske forhold.

Koordinering av oversettelsesarbeidet

For å lage en autorisert oversettelse av et dokument fra W3C, må en organisasjon ta på seg rollen som Lead Translation Organization (LTO). LTO skal invitere relevante organisasjoner innen forvaltning, næringsliv, akademia og frivillige organisasjoner for å bidra til å kvalitetssikre oversettelsen.

Organiseringen og den foreslåtte oversettelsen skal gjennom en formalisert prosess, med høringer før den kan godkjennes som offisiell oversettelse. Hos W3C finner du en beskrivelse av prosessen for autoriserte oversettelser.

Tidligere Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har koordinert arbeidet med oversettelsen. Prosjektansvarlig hos Bufdir har vært Haakon Aspelund, med bistand fra Egil Jacobsen i Aletheia kommunikasjon og Dagfinn Rømen i Difi.

Historikk

  • 25. mai 2010: Deltasenteret (nå: Bufdir) ble godkjent som ansvarlig organisasjon for oversettelsen.
  • 9. juni 2010: Ferdig forslag til norsk oversettelse av ordlisten, Appendix A, i WCAG 2.0.
  • 25. november 2010: Forslag til norsk oversettelse ble lagt ut på åpen høring i Norge fram til 16. januar 2011.
  • 28. april 2011: Forslaget til norsk oversettelse, det W3C kaller Candidate Authorized Translation (CAT), ble ferdigstilt og sendt til W3C på internasjonal høring.
  • 26. september 2011: Ferdig autorisert utgave av den norske oversettelsen av WCAG 2.0.

WCAG 2.0

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 er en internasjonal standard for universell utforming av nettsider. På norsk heter standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.

WCAG 2.0 ble vedtatt i 2008 og er andre versjon av standarden. WCAG 1.0 er fra 1999.

I 2012 ble WCAG 2.0 en ISO-standard, med navnet ISO/IEC 40500:2012.

Oppbygging av WCAG 2.0

WCAG 2.0 er bygd opp av fire overordnede prinsipper:

  • Prinsipp 1: Mulig å oppfatte – informasjon og brukergrensesnittkomponenter må presenteres for brukere på måter som de kan oppfatte.
  • Prinsipp 2: Mulig å betjene – Det må være mulig å betjene brukergrensesnittkomponenter og navigeringsfunksjoner.
  • Prinsipp 3: Forståelig – Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt.
  • Prinsipp 4: Robust – Innholdet må være robust nok til at det kan tolkes på en pålitelig måte av brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi.

Prinsippene er underbygd av til sammen tolv retningslinjer 61 suksesskriterier.

Mer informasjon

I tillegg til standarden har W3C en rekke teknikker for WCAG 2.0, som viser hvordan du kan innfri suksesskriteriene.

For mer informasjon, se oversikt over WCAG fra W3C.