Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Sørg for at språket til innholdet på alle nettsider er angitt i koden.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Formål

  Hensikten med å angi språket på en nettside, er å sikre at tekst og annet lingvistisk innhold blir korrekt presentert for brukeren.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som er blinde, svaksynte, døve, har nedsatt hørsel eller nedsatt kognisjon.

  Tilsynets tolking

  Suksesskriteriet krever at hovedspråket på hver enkelt nettside skal være programmatisk bestemt i koden.

  Brukeragenter, som nettlesere og hjelpemiddelteknologi, gjengir innholdet mer nøyaktig når språket på nettsiden er identifisert. Innholdet vil for eksempel bli lest opp med rett uttale og eventuell automatisk teksting er på riktig språk.

  Begrepene Menneskelig språk, Nettside og Programmatisk bestemt er definert i WCAGs ordliste.

  Begrepet hovedspråk er ikke angitt i ordlisten. Hovedspråket på en nettside, er ifølge forståartikkelen, det språket som er brukt på størstedelen av innholdet. Hvis flere språk benyttes like mye, er hovedspråket det språket som brukes først.

  Det norske språket har tre språkkoder:

  • Norsk: no
  • Nynorsk: nn
  • Bokmål: nb

  Eksempler på andre språkkoder:

  • Samisk (nordsamisk): se
  • Engelsk: en

  Når det gjelder språk på siden, er det tilstrekkelig å angi språkkode no, når språket er norsk.

  Vi anbefaler likevel at en velger enten no-nn eller no-bm, som også angir målformen. Dette sørger for en mer presis gjengivelse og uttale av teksten i ulike brukeragenter, for eksempel når hjelpemiddelteknologi som leser opp tekst for brukeren.

  Krav til samsvar

  • Nettsiden har en gyldig språkkode i HTML.
  • Språkkoden som er angitt stemmer med hovedspråket på den aktuelle nettsiden.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter

  Kommentar

  Oppdatert oversikt over gyldige språkkoder er gitt i listen i IANA-registeret (IANA, engelsk) jamfør også ISO 639-2 (LOC, engelsk). Det er som hovedregel kodene med to bokstaver som gjelder. Det er gitt mer informasjon om språkkoder i dokumentet Language tags in HTML and XML (W3C, engelsk).

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslagene:

  Merk at løsningsforslag for et tema kan dekke flere WCAG-krav.