Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 2.4.3 Fokusrekkefølge (Nivå A)

KORT FORTALT: Presenter innholdet i en logisk rekkefølge.

Hvis en webside kan navigeres sekvensielt og navigeringssekvensen påvirker betydning eller betjening, får fokuserbare komponenter fokus i en rekkefølge som ivaretar betydningen og betjeningen.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget:

Merk at et løsningsforslag kan dekke flere WCAG-krav.