2.1.4 Hurtigtaster som består av ett tegn (Nivå A)

KORT FORTALT: Brukeren skal enkelt kunne slå av hurtigtaster som består av ett tegn.

Dersom en hurtigtast er implementert i innholdet ved å bruke kun en bokstav (inklusive store og små bokstaver), tegnsetting, siffer eller symboltegn, gjelder minst ett av følgende punkter:

 • Slå av: Det finnes en mekanisme for å slå av hurtigtasten.
 • Omadressere: Det finnes en mekanisme for å omadressere hurtigtasten til å bruke en eller flere modifiseringstaster (for eksempel Ctrl eller Alt).
 • Aktiv kun ved fokus: Hurtigtasten for en brukergrensesnittkomponent er kun aktiv når komponenten kommer i fokus.

Dette er en uoffisiell oversettelse av suksesskriteriet. Original tekst på engelsk finner du på W3Cs nettsider.

Formål

WCAG 2.1

Dette er et framtidig krav og gjelder ikke per i dag. Kravet trer først i kraft med innføringen av WAD.

Hurtigtaster som består av bare ett tegn fungerer bra for mange tastaturbrukere, men er et stort problem for personer som bruker stemmestyring og personer som ofte taster feil.

Ved stemmestyring kan taleinput trigge tastatursnarveier som består av for eksempel bare en bokstav. Eksempel: Brukeren leser inn «Klikk på send-knappen» og fordi nettsiden har en tastatursnarvei på s-tasten, blir denne snarveien feilaktig aktivert når
stemmestyringen tolker inputen fra brukeren.

Kravet er spesielt ment å ivareta

 • personer med nedsatt håndfunksjon

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Tastatursnarveier på en nettside, der snarveien består av et enkelt tegn. Dette omfatter store bokstaver, små bokstaver, tegnsetting, siffer og symbol.

Unntak

Suksesskriteriet omfatter ikke

 • skjemaelementer som nedtrekkslister, der ord kan søkes opp ved å skrive inn et eller flere tegn. I disse tilfellene blir snarveiene aktivert når komponenten får fokus.
 • tastatursnarveier som består av en modifiseringstast som ikke er et tegn,
  for eksempel Alt
 • tastatursnarveier som består av et tegn i kombinasjon med en modifiseringstast,
  for eksempel Alt+F

Access keys blir ikke påvirket av dette suksesskriteriet.

Eksempel på samsvar

Minst en av følgende er mulig for tastatursnarveier som består av kun et tegn:

 • Slå av: Det finnes en mekanisme som lar brukeren slå av tastatursnarveien(e).
 • Omadressere: Det er mulig for brukeren å omadressere (remap) tastatursnarveien, slik at den bruker en eller flere modifiseringstaster (for eksempel Ctrl eller Alt).
 • Aktiv kun ved fokus: Tastatursnarveien for en brukergrensesnittkomponent er kun aktiv når komponenten har fokus, for eksempel med tastatur.

Eksempel på feil

Nettsiden eller appen har tastatursnarveier som består av bare et tegn, men det er ikke mulig å gjøre minst en av tingene over.