Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Brukeren skal enkelt kunne slå av hurtigtaster som består av ett tegn.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Dersom en hurtigtast er implementert i innholdet ved å bruke kun en bokstav (inklusive store og små bokstaver), tegnsetting, siffer eller symboltegn, gjelder minst ett av følgende punkter:

  • Slå av: Det finnes en mekanisme for å slå av hurtigtasten.
  • Omadressere: Det finnes en mekanisme for å omadressere hurtigtasten til å bruke en eller flere modifiseringstaster (for eksempel Ctrl eller Alt).
  • Aktiv kun ved fokus: Hurtigtasten for en brukergrensesnittkomponent er kun aktiv når komponenten kommer i fokus.

  Formål

  Hensikten med kravet er å hindre eller redusere faren for at brukeren aktiverer hurtigtaster ved et uhell, når hurtigtasten bare består av ett enkelt tegn.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som benytter stemmestyring, personer med nedsatt motorikk som benytter tastatur og personer med nedsatt kognisjon.

  Tilsynets tolking

  Kravet gjelder ifølge ordlyden kun i situasjoner der innholdsprodusenten faktisk har tatt i bruk hurtigtaster på nettsiden, som i tillegg består utelukkende av ett enkelt tegn (single-key shortcut). Tegnet kan være en bokstav, tegnsetting, siffer eller symbol.

  Begrepene Hurtigtast, Mekanisme og Brukergrensesnittkomponent er definert i WCAGs ordliste.

  Ifølge merknad til definisjonen av begrepet mekanisme, kan mekanismen stilles tydelig til rådighet i innholdet, eller man kan være avhengig av at den stilles til rådighet enten via plattformen eller via brukeragenter, for eksempel hjelpemiddelteknologi.

  Mekanismen for å slå av eller rekonfigurere hurtigtasten skal dermed plasseres på samme nettside som innholdet som har hurtigtaster eller kunne nås på en tydelig markert plassering fra samme nettside. Det er tilstrekkelig at mekanismen for eksempel er plassert i topp- eller bunnteksten eller er dokumentert i innstillingene for nettstedet.

  En modifiseringstast endrer den vanlige funksjonen til en annen tast, når de trykkes på samtidig. Modifiseringstaster (W3C, engelsk) (non-printable keyboard keys) er for eksempel Ctrl, Alt, Alt Gr og Shift eller en kombinasjon av slike eller tilsvarende modifiseringstaster for Mac.

  Det følger direkte av ordlyden i suksesskriteriet at det er mulig å oppfylle kravet på tre ulike måter. De tre alternativene er likestilte.

  Krav til samsvar

  Dersom en hurtigtast er implementert i innholdet ved å bruke kun en tast, gjelder minst ett av følgende punkter:

  • Det er en mekanisme for å slå av hurtigtasten.
   • Mekanismen ligger på samme nettside som innholdet som benytter hurtigtaster.
  • Det er en mekanisme for å rekonfigurere (omadressere) hurtigtasten ved hjelp av en eller flere modifiseringstaster.
   • Mekanismen ligger på samme nettside som innholdet som benytter hurtigtaster.
  • Hurtigtasten for en brukergrensesnittkomponent er kun aktiv når komponenten kommer i fokus.

  Krav til samsvar gjelder tilsvarende for apper og dokumenter.

  Kommentar

  Kravet omfatter ifølge forståartikkelen ikke komponenter som for eksempel listebokser og nedtrekksmenyer, til tross for at slike komponenter inneholder verdier eller ord som kan bli valgt ved å taste inn ett enkelt tegn. Grunnen er at disse komponentene bare er aktive når komponenten er i fokus, og de påvirker derfor ikke brukerens mulighet til å bruke resten av siden.

  Alle hurtigtaster i en iFrame kan bare aktiveres når brukeren er inne i iFramen, og det er ikke fare for at brukeren aktiverer hurtigtaster bestående av ett tegn ved et uhell. Av den grunn tester tilsynet ikke hurtigtaster i iFrame.

  Andre komponenter, som menyer, kan bli tilgjengelig eller åpnes med en enkelt modifiseringstast (for eksempel Alt eller Alt+F), før brukeren trykker på ett enkel tegn for å gjøre et valg. Dette regnes det som en to-stegs hurtigtast, og er ikke omfattet av kravet.

  Tilgangstaster (Access keys) er heller ikke omfattet av kravet, fordi de brukes alltid sammen med en eller flere modifiseringstaster.

  På bakgrunn av at tastatursnarveier generelt og tastatursnarveier bestående av ett tegn spesielt, er lite i bruk for apper, har tilsynet ikke testregler for app knyttet til dette kravet.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: