Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 2.1.4 Hurtigtaster som består av ett tegn (Nivå A)

KORT FORTALT: Brukeren skal enkelt kunne slå av hurtigtaster som består av ett tegn.

Dersom en hurtigtast er implementert i innholdet ved å bruke kun en bokstav (inklusive store og små bokstaver), tegnsetting, siffer eller symboltegn, gjelder minst ett av følgende punkter:

 • Slå av: Det finnes en mekanisme for å slå av hurtigtasten.
 • Omadressere: Det finnes en mekanisme for å omadressere hurtigtasten til å bruke en eller flere modifiseringstaster (for eksempel Ctrl eller Alt).
 • Aktiv kun ved fokus: Hurtigtasten for en brukergrensesnittkomponent er kun aktiv når komponenten kommer i fokus.

Formål

Hurtigtaster som består av bare ett tegn fungerer bra for mange tastaturbrukere, men er et stort problem for personer som bruker stemmestyring og personer som ofte taster feil.

Ved stemmestyring kan taleinput trigge tastatursnarveier som består av for eksempel bare en bokstav. Eksempel: Brukeren leser inn «Klikk på send-knappen» og fordi nettsiden har en tastatursnarvei på s-tasten, blir denne snarveien feilaktig aktivert når
stemmestyringen tolker inputen fra brukeren.

Kravet er spesielt ment å ivareta

 • personer med nedsatt håndfunksjon

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Tastatursnarveier på en nettside, der snarveien består av et enkelt tegn. Dette omfatter store bokstaver, små bokstaver, tegnsetting, siffer og symbol.

Unntak

Suksesskriteriet omfatter ikke

 • skjemaelementer som nedtrekkslister, der ord kan søkes opp ved å skrive inn et eller flere tegn. I disse tilfellene blir snarveiene aktivert når komponenten får fokus.
 • tastatursnarveier som består av en modifiseringstast som ikke er et tegn,
  for eksempel Alt
 • tastatursnarveier som består av et tegn i kombinasjon med en modifiseringstast,
  for eksempel Alt+F

Access keys blir ikke påvirket av dette suksesskriteriet.

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: