Hopp til hovedinnhold

WCAG-standarden 1.4.13 Pekerfølsomt innhold eller innhold ved tastaturfokus (Nivå AA)

KORT FORTALT: Brukeren skal ha mer kontroll over innholdet på nettsiden som får fokus med musepeker eller tastatur.

Når innhold kommer til syne og så forsvinner ved at man holder musepekeren over innholdet og så flytter musepekeren vekk, eller ved at man flytter tastaturfokus til innholdet og deretter flytter fokus vekk, gjelder alle de følgende punktene:

  • Mulig å avvise: Det finnes en mekanisme for å avvise, eller lukke, det ekstra innholdet uten å flytte musepekeren eller tastaturfokuset, unntatt der det ekstra innholdet formidler en inndatafeil eller det ikke forstyrrer eller erstatter annet innhold.
  • Mulig å bruke ved å holde musepekeren over innholdet: Dersom ekstra innhold kommer til syne ved at man holder musepekeren over innholdet, kan pekeren flyttes over det ekstra innholdet uten at det ekstra innholdet forsvinner.
  • Vedvarende: Det ekstra innholdet forblir synlig helt til brukeren flytter musepekeren eller fokus, brukeren avviser innholdet eller informasjonen ikke lenger er gyldig.

Unntak: Den visuelle presentasjonen er kontrollert av brukeragenten og ikke endret av produsenten av nettinnhold.

Formål

Ekstra innhold som kommer til syne og forsvinner ved tastaturfokus eller mouseover (det vil si når pekeren hviler over et punkt på skjermen), kan føre til problemer for brukeren, fordi

  • de har kanskje ikke bedt om at innholdet skal komme til syne
  • de vet ikke at innholdet har kommet til syne
  • innholdet forstyrrer brukeren fra å få gjort det de ønsker å gjøre på nettsiden

Formålet med suksesskriteriet er å sikre at innholdsprodusenter som lager innhold som kommer til syne og forsvinner ved fokus/mouseover, utformer interaksjonen slik at brukerne kan oppfatte OG forkaste innholdet, uten at det forstyrrer brukeropplevelsen.

Kravet er spesielt ment å ivareta

  • personer med nedsatt syn som bruker skjermforstørrer
  • personer med nedsatt kognisjon
  • personer med nedsatt håndfunksjon

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Innhold der ekstra innhold kommer til syne ved tastaturfokus eller mouseover og der det ekstra innholdet forsvinner når tastaturfokus eller mouseover blir tatt vekk.

Eksempler på dette er egendefinerte verktøytips, undermenyer og annet innhold som dukker opp, men som ikke er modalvindu.

Unntak

Ekstra innhold som er kontrollert av nettleseren, og som ikke er under innholdsprodusentens kontroll, er ikke omfattet av kravet. Eksempler på dette er innhold i title-attributtet i HTML, som dukker opp som verktøytips ved mouseover.

Suksesskriteriet omfatter kun ekstra innhold som kommer til syne når komponenter får fokus. Usynlige komponenter, som for eksempel snarveilenker, som blir synlige ved fokus er ikke omfattet av kravet.

Merk at modalvindu er ikke omfattet av dette suksesskriteriet. Grunnen er at modalvindu skal ta over tastaturfokus og ikke bare komme til syne kun ved mouseover eller når de blir navigert til med tastaturet (får tastaturfokus).

Løsningsforslag og eksempler

Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: