Hopp til hovedinnhold

KORT FORTALT: Brukeren skal ha mer kontroll over innholdet på nettsiden som får fokus med musepeker eller tastatur.

  Tolking

  Uu-tilsynets forståelse av det aktuelle kravet. Tolkingen er basert på en juridisk og uu-faglig vurdering og avveining av rettskildene, inkludert W3Cs normative og informative kilder til WCAG (W3C, engelsk). Viktige kilder er suksesskriteriet, WCAGs ordliste, Uu-tilsynets praksis, formål, forståartikkelen, teknikker og failures.

  Krav til samsvar

  Uu-tilsynets beskrivelse av hva som skal til for å oppfylle det aktuelle kravet. Ofte består det også av ulike delkrav. Vanligvis kan kravet møtes på flere måter.

  Testregel

  Uu-tilsynets framgangsmåte (prosedyre) for å teste og ta stilling til om krav til samsvar er oppfylt eller ikke. Vi har ofte flere testregler knyttet til et krav.

  Når innhold kommer til syne og så forsvinner ved at man holder musepekeren over innholdet og så flytter musepekeren vekk, eller ved at man flytter tastaturfokus til innholdet og deretter flytter fokus vekk, gjelder alle de følgende punktene:

  • Mulig å avvise: Det finnes en mekanisme for å avvise, eller lukke, det ekstra innholdet uten å flytte musepekeren eller tastaturfokuset, unntatt der det ekstra innholdet formidler en inndatafeil eller det ikke forstyrrer eller erstatter annet innhold.
  • Mulig å bruke ved å holde musepekeren over innholdet: Dersom ekstra innhold kommer til syne ved at man holder musepekeren over innholdet, kan pekeren flyttes over det ekstra innholdet uten at det ekstra innholdet forsvinner.
  • Vedvarende: Det ekstra innholdet forblir synlig helt til brukeren flytter musepekeren eller fokus, brukeren avviser innholdet eller informasjonen ikke lenger er gyldig.

  Unntak: Den visuelle presentasjonen er kontrollert av brukeragenten og ikke endret av produsenten av nettinnhold.

  MERKNAD: Eksempel på ekstra innhold som er kontrollert av brukeragenten, omfatter verktøytips (tooltip) som kommer av bruk av tittel-attributtet.

  MERKNAD: Egendefinerte verktøytips, undermenyer og annet ekstra innhold som ikke er modalvindu (nonmodal popups) som er pekerfølsomt eller kommer til syne ved tastaturfokus, er eksempler på innhold som er omfattet av dette kriteriet.

  Formål

  Hensikten med kravet er at brukeren skal kunne oppfatte, bruke og forkaste ekstra innhold, som innholdsprodusenten har bestemt at kommer frem ved tastaturfokus eller når en holder musepekeren over, og deretter forsvinner når en flytter tastaturfokus eller musepekeren.

  Brukerbehov

  Kravet er ment å ivareta personer som har nedsatt syn, nedsatt kognisjon eller nedsatt motorikk.

  Tilsynets tolking

  Kravet gjelder bare i tilfeller der innholdsprodusenten har bestemt at ekstra innhold vises når brukeren holder musepekeren over eller innholdet får tastaturfokus, og så forsvinner igjen når musepekeren eller tastaturfokus flyttes.

  Begrepene Mekanisme og Inndatafeil er definert i WCAGs ordliste.

  Ekstra innhold er pekerfølsomt innhold (hover) eller innhold som kommer til syne ved tastaturfokus (fokus), men som ikke er et modalvindu. Eksempler på dette er egendefinerte verktøytips og undermenyer.

  Av unntaket i suksesskriteriet går det fram at kravet ikke omfatter innhold som er kontrollert at brukeragenter, som innholdsprodusenten ikke har endret. Eksempel på dette er verktøytips for nettlesere laget ved bruk av HTML-tittelattributtet.

  Ikke-modal er en modal som ikke deaktiverer hovedinnholdet. Det vil si at brukeren kan fortsette å bruke annet innhold på nettsiden uten behov for å foreta en handling i modalen.

  Dersom brukeren må benytte andre metoder å avvise eller lukke det ekstra innholdet enn det som er vanlig, for eksempel Esc, skal dette oppgis i innholdet.

  Modal (dialogboks, pop-up) er en modal som legger seg over hovedinnholdet. Brukeren kan ikke bruke hovedinnholdet på nettsiden, uten å foreta en handling i modalen, for eksempel godta brukervilkår eller lukke den.

  Det er flere måter å oppfylle kravet på.

  Krav til samsvar

  Det er tre kumulative vilkår i kravet. Det vil si at alle tre vilkårene må være oppfylt samtidig. For vilkåret som gjelder vedvarende, lister vilkåret i tillegg opp tre alternativer.

  Når innhold kommer til syne og så forsvinner ved at en holder musepekeren over innholdet og så flytter musepekeren vekk, eller ved at en flytter tastaturfokus til innholdet og deretter flytter fokus vekk, gjelder alle de følgende punktene:

  • Det er en mekanisme for å avvise eller lukke det ekstra innholdet, uten å flytte musepekeren eller tastaturfokuset.
   • Med mindre det ekstra innholdet formidler en inndatafeil eller ikke forstyrrer eller erstatter annet innhold.
  • Musepekeren kan flyttes over det ekstra innholdet uten at det ekstra innholdet forsvinner.
  • Det ekstra innholdet forblir synlig helt til
   • brukeren flytter musepekeren eller fokus eller
   • brukeren avviser innholdet eller
   • informasjonen ikke lenger er gyldig

  Kommentar

  Kravet, forståartikkelen eller teknikkene inneholder ikke en avgrensning på 60 sekunder. Kravet sier at innholdet skal være synlig helt til brukeren flytter musepekeren. Vi vurderer at kravet er oppfylt, dersom det ekstra innholdet er synlig for brukeren i minst 60 sekunder.

  Løsningsforslag og eksempler

  Du finner veiledning til dette kravet i løsningsforslaget: