1.4.13 Pekerfølsomt innhold eller innhold ved tastaturfokus (Nivå AA)

KORT FORTALT: Brukeren skal ha mer kontroll over innholdet på nettsiden som får fokus med musepeker eller tastatur.

Når innhold kommer til syne og så forsvinner ved at man holder musepekeren over innholdet og så flytter musepekeren vekk, eller ved at man flytter tastaturfokus til innholdet og deretter flytter fokus vekk, gjelder alle de følgende punkter:

 • Mulig å avvise: Det finnes en mekanisme for å avvise, eller lukke, det ekstra innholdet uten å flytte musepekeren eller tastaturfokuset, unntatt der det ekstra innholdet formidler en inndatafeil eller det ikke forstyrrer eller erstatter annet innhold.
 • Mulig å bruke med å holde musepekeren over innholdet: Dersom ekstra innhold kommer til syne ved at man holder musepekeren over innholdet, kan pekeren flyttes over det ekstra innholdet uten at innholdet forsvinner.
 • Vedvarende: Det ekstra innholdet forblir synlig helt til brukeren flytter musepekeren eller fokus, brukeren avviser innholdet eller informasjonen ikke lenger er gyldig.

Unntak: Kravet gjelder ikke når den visuelle presentasjonen er kontrollert av brukeragenten og ikke endret av produsenter av webinnhold.

Merk: Eksempel på ekstra innhold som er kontrollert av brukeragenten omfatter verktøytips (tooltip) som kommer av bruk av title-attributtet i HTML.

Merk: Egendefinerte verktøytips, undermenyer og annet ekstra innhold som ikke er modalvindu (nonmodal popups) som er pekerfølsomt eller kommer til syne ved tastaturfokus, er eksempler på innhold som er omfattet av dette kriteriet.

Dette er en uoffisell oversettelse av suksesskriteriet. Original tekst på engelsk finner du på W3Cs nettsider.

Formål

WCAG 2.1

Dette er et framtidig krav og gjelder ikke per i dag. Kravet trer først i kraft med innføringen av WAD.

Ekstra innhold som kommer til syne og forsvinner ved tastaturfokus eller mouseover (det vil si når pekeren hviler over et punkt på skjermen), kan føre til problemer for brukeren, fordi

 • de har kanskje ikke bedt om at innholdet skal komme til syne
 • de vet ikke at innholdet har kommet til syne
 • innholdet forstyrrer brukeren fra å få gjort det de ønsker å gjøre på nettsiden

Formålet med suksesskriteriet er å sikre at innholdsprodusenter som lager innhold som kommer til syne og forsvinner ved fokus/mouseover, utformer interaksjonen slik at brukerne kan oppfatte OG forkaste innholdet, uten at det forstyrrer brukeropplevelsen.

Kravet er spesielt ment å ivareta

 • personer med nedsatt syn som bruker skjermforstørrer
 • personer med nedsatt kognisjon
 • personer med nedsatt håndfunksjon

Innhold som er omfattet av suksesskriteriet

Innhold der ekstra innhold kommer til syne ved tastaturfokus eller mouseover og der det ekstra innholdet forsvinner når tastaturfokus eller mouseover blir tatt vekk.

Eksempler på dette er egendefinerte verktøytips, undermenyer og annet innhold som dukker opp, men som ikke er modalvindu.

Unntak

Ekstra innhold som er kontrollert av nettleseren, og som ikke er under innholdsprodusentens kontroll, er ikke omfattet av kravet. Eksempler på dette er innhold i title-attributtet i HTML, som dukker opp som verktøytips ved mouseover.

Suksesskriteriet omfatter kun ekstra innhold som kommer til syne når komponenter får fokus. Usynlige komponenter, som for eksempel snarveilenker, som blir synlige ved fokus er ikke omfattet av kravet.

Merk at modalvindu er ikke omfattet av dette suksesskriteriet. Grunnen er at modalvindu skal ta over tastaturfokus og ikke bare komme til syne kun ved mouseover eller når de blir navigert til med tastaturet (får tastaturfokus).

Eksempel på samsvar

Dersom innholdsprodusenter velger å la ekstra innhold komme til syne og forsvinne i forbindelse med mouseover og tastaturfokus, må tre vilkår være oppfylt samtidig:

Mulig å avvise: Det finnes en mekanisme for å avvise, eller lukke, det ekstra innholdet uten å flytte musepekeren eller tastaturfokuset, med mindre det ekstra innholdet formidler en inndatafeil eller det ikke forstyrrer eller erstatter annet innhold. Dette vilkåret kan oppfylles på flere måter:

 • Plasser det ekstra innholdet slik at det ikke dekker over annet innhold, med unntak av pynt og whitespace. Innholdet som gjorde at det ekstra innholdet kom til syne, skal heller ikke dekkes til.
 • Det er mulig å bruke en mekanisme for å avvise/lukke det ekstra innholdet, for eksempel Esc-tasten eller en lukk-knapp.

Mulig å bruke med mouseover: Dersom mouseover får ekstra innhold til å komme til syne, kan pekeren flyttes over det ekstra innholdet uten at innholdet forsvinner.

Vedvarende: Det ekstra innholdet forblir synlig helt til

 • brukeren flytter musepekeren eller tastaturfokus vekk fra innholdet som fikk det ekstra innholdet til å komme til syne,
 • brukeren avviser eller lukker det ekstra innholdet (se vilkåret over) eller
 • informasjonen i det ekstra innholdet ikke lenger er gyldig. Eksempel på dette er statusbeskjeder om at innhold laster eller er opptatt, som ikke lenger er gyldig når innholdet er lastet ferdig.

Eksempel på feil

Det ekstra innholdet er ikke mulig å enten avvise, bruke med mouseover, eller er ikke vedvarende. Det vil si at et eller flere av vilkårene over ikke er ivaretatt.

Kommentar

Kravet gjelder kun der denne typen ekstra innhold blir synlig. Merk at det finnes vanligvis mer forutsigbare og tilgjengelige måter å vise ekstra innhold på en nettside, som vi anbefaler innholdsprodusenter om å ta i bruk.